Aanmelden voor de HAT

Wilt u wonen in de HAT? Bespreek dat dan met uw behandelaar. Hij/zij kan u meer informatie geven en eventueel aanmelden.

Printversie van deze paginaPrint