Verblijven in de HAT

Tijdens uw verblijf in de HAT werkt u aan verschillende doelen, bijvoorbeeld:

  • u leert hoe u geestelijk en lichamelijk zo gezond mogelijk kunt blijven;
  • u leert zelfstandig beslissingen maken;
  • u leert zo zelfstandig mogelijk wonen;
  • u leert vaardigheden om zo goed mogelijk te kunnen meedoen in de samenleving. Zoals: leren, werken en omgaan met vrije tijd.

Gaat het verblijf in de HAT u erg goed af? Dan is de volgende stap doorstromen naar een huis in een stad of dorp naar keuze met begeleiding op afstand. U krijgt dan woonbegeleiding buiten het Emergisterrein: midden in de maatschappij.

Wat gebeurt er in de HAT?

Bij aanmelding worden er afspraken gemaakt over de duur van uw behandeling op de HAT. Dit gaat in samenspraak met u en uw behandelaar. Samen met uw persoonlijk begeleider onderzoekt u wat nodig is om uw persoonlijke levensdoel te bereiken. U wordt gestimuleerd en ondersteund in het dagelijks leven. De regie ligt bij u. Ook heeft u een behandelaar, die u regelmatig spreekt en er is driemaal per jaar een behandelplanbespreking.

Overdag en ’s avonds zijn er begeleiders aanwezig die u ondersteuen bij dingen die u moeilijk vindt. Bijvoorbeeld op tijd opstaan, uw appartement schoonmaken of uw financiën regelen. Het hebben van daginvulling is erg belangrijk. Hiervoor kunt u gebruik maken van mogelijkheden op of buiten het Emergisterrein.

Welke activiteiten doet u?

Alle HAT-bewoners hebben in hun behandelplan afspraken staan over hoe ze hun dag invullen. Sommige HAT-bewoners gaan werken buiten het terrein. Het kan ook zijn dat u een activiteit of training gaat volgen in het dagtherapeutisch centrum van Emergis.

Printversie van deze paginaPrint