U heeft een klacht

…esprek tussen cliënt, familie, naasten en medewerker. Het indienen van een klacht kan via klachtenfunctionaris@emergis.nl of per post: Emergis Sylvia Lokerse, klachtenfunctionaris Postbus 253 4460 AR Goes Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is 0113 26 71 97 of 06 54 31 09 87. Bij vermelding van uw telefoonnummer in uw klachtbrief wordt u door de klachtenfunctionaris gebeld om uw klacht te bespreken. Bemiddelingstraject Als u een problee…

Lees meer...

U heeft een klacht?

…mentor of curator bent of als u toestemming heeft van uw familielid. Die bevoegdheid is niet nodig over de manier waarop een medewerker met u praat of omgaat (bejegening). Als het ondanks bemiddeling niet lukt om een oplossing te vinden, bestaat de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de externe ‘klachtencommissie cliënten en familie’. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen…

Lees meer...

Sitemap

…mening telt! Patiëntenvertrouwenspersoon Centrale cliëntenraad U heeft een klacht Lotgenoten Ervaringswerkers Team ervaringswerkers Wat doen we? Wie zijn we? Cursussen en trainingen Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Medewerkers geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Reizen Vrijwilligerswerk Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Huis van herstel Uw behandeling is klaar Autisme Wat is he…

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…iseert en ondersteunt u in contacten met de hulpverlening en eventueel bij klachtenprocedures; de fvp wijst u de weg naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden; de fvp heeft een bemiddelende taak ter verbetering van de communicatie tussen familie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en de hulpverleners, daar waar dit gewenst en nodig is. Lukt dit niet, dan kan de fvp de familie adviseren bij het indienen van een klacht; de…

Lees meer...

Emergis wint ster voor familiebeleid!

…kken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.” Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter Familieraad (r) Volgens Margit Bergen-Lansbergen is de prijs een geweldige eerste stap weg naar het toepassen van het familiebeleid en het betrekken van familie bij de behandeling.” Margit benadrukt dat het voor een grote groep medewerkers nu al vanz…

Lees meer...

Onze folders

…enspersoon is er voor jou- kinderen Folder Simone Lommers Heb je vragen of klachten over jouw behandeling- jeugd Heeft u klachten of vragen over uw behandeling-volwassenen Patiënten informatie NVvP Bipolaire stoornis Delier Dementie Depressie Dwangstoornis Gegeneraliseerde angststoornis Onverklaarde lichamelijke klachten Paniekstoornis en agorafobie Persoonlijkheidsstoornis PTSS Slaapstoornis Sociale fobie Verslaving Preventie Aanbod Emergis preve…

Lees meer...

Patiëntenvertrouwenspersoon

…het niet eens met uw behandelaar? Of voelt u zich onveilig of heeft u een klacht? Dan kunt u – als u vrijwillig of verplicht bent opgenomen of als u thuis verplichte zorg krijgt – terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp luistert naar uw vragen, geeft u advies en helpt u om oplossingen te vinden. De pvp is niet in dienst bij Emergis en is dus onafhankelijk. De pvp heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht. U kunt de pvp bereiken vi…

Lees meer...