U heeft een klacht

…gen van de cliënt respectievelijk de familie en naasten en zijn partijdig. De klachtenfunctionaris heeft een neutrale, onafhankelijke positie in het gesprek tussen cliënt, familie, naasten en medewerker. Het indienen van een klacht kan via klachtenfunctionaris@emergis.nl of per post: Emergis Sylvia Lokerse, klachtenfunctionaris Postbus 253 4460 AR Goes Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris is 0113 26 71 97 of 06 54 31 09 87. Bij…

Lees meer...

U heeft een klacht?

…erleners en/of de zorg die uw familielid ontvangt? Dan kunt u dit bespreken met de betreffende hulpverlener(s) en, als dat nodig is, met de leidinggevende. Dit kan leiden tot het aanpassen van de geboden zorg. Ook kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit een jurist, een psychiater en een lid die is voorgedragen door de familieraad. Als de klacht betrekking heeft op hoe Emergis met u…

Lees meer...

Ontevreden of een klacht

…s en helpen om oplossingen te vinden. Lukt dat niet en blijven cliënten of familie/naasten ontevreden? Dan kunnen zij een klacht indienen. Emergis heeft vanaf 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie en is aangesloten bij een landelijke geschilleninstantie. De Wet BOPZ heeft eigen regels en termijnen voor het indienen van een klacht. Een klacht indienen….

Lees meer...

Sitemap

…en Psychiater Psycholoog Persoonlijk begeleider Groepsleiding Nachtdienst Activiteitenbegeleider Creatieve therapeut Psychomotore therapeut Speltherapeut Secretaresse Voedingsassistent Folders Voor ouders Ik zoek hulp Lichte klachten Wat kan Indigo voor u doen? Voor wie is Indigo? Informatie en aanmelden Psychische klachten ADHD Wat is het? Kenmerken Hoe wordt het onderzocht? Behandeling Voor familieleden en naastbetrokkenen Aanmelden Angst…

Lees meer...

Niet tevreden

…Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over mijn behandeling bij Ithaka? Als jij of je ouders niet tevreden zijn, bespreek dat dan eerst met je behandelaar of een andere medewerker. Samen kunnen jullie dan een oplossingen zoeken. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon. Je ouders kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon. Je kunt ook een officiële klacht indienen….

Lees meer...

Patiëntenvertrouwenspersoon

Patiëntvertrouwenspersoon Begrijpt u iets niet? Heeft u een vraag die u aan niemand durft te stellen? Bent u het niet eens met uw behandelaar? Of voelt u zich onveilig of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp luistert naar uw vragen, geeft u advies en helpt u om oplossingen te vinden. De pvp is niet in dienst bij Emergis en is dus onafhankelijk. De pvp heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht….

Lees meer...

Dwangbehandeling

…iet wilt. U mag alleen onder dwang behandeld worden als u een gevaar bent voor uzelf of voor anderen. Of als de gedwongen opname zonder die behandeling erg lang gaat duren. Dwangbehandeling mag nooit langer duren dan nodig is. U krijgt altijd vooraf bericht als er dwangbehandeling gaat plaatsvinden. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u een klacht indienen….

Lees meer...

Adres Emergis: algemeen bezoekadres, postadres en telefoonnummer

…E-mailadres invullen E-mailadres bevestigen Ik heb een vraag of opmerking over:* Mijn afspraak Mijn factuur Mijn rechten als cliënt Hulpvraag en behandeling Informatie over een cliënt Informatie over Emergis Werkstuk of scriptie Stage of opleiding Vacatures en solliciteren Vrijwilligerswerk Fondsen en sponsoring Deze website Adresvermelding Emergis Ik heb een klacht Iets anders Uw vraag of opmerking*  …

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…rend oor; de fvp heeft een aanspreekfunctie. Dat wil zeggen dat de fvp openstaat voor vragen en ervaringen van familieleden en betrokkenen; de fvp adviseert en ondersteunt u in contacten met de hulpverlening en eventueel bij klachtenprocedures; de fvp wijst u de weg naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden; de fvp heeft een bemiddelende taak ter verbetering van de communicatie tussen familie van cliënten in de geestelijke…

Lees meer...

Emergis wint ster voor familiebeleid!

…gevens worden geregistreerd, er is een familievertrouwenspersoon waarvan de onafhankelijkheid is vastgelegd in beleid, er is een familieraad die betrokken wordt bij beleidsvorming en het is geregeld hoe familie officieel een klacht kan indienen.” Rita van Maurik (l) overhandigt de ster voor het familiebeleid aan Margit Bergen-Lansbergen, voorzitter Familieraad (r) Volgens Margit Bergen-Lansbergen is de prijs een geweldige eerste stap weg naar…

Lees meer...

Veilig incidenten melden voor cliënten

…begeleiding Besproken met externe behandelaar Besproken met patiëntenvertrouwenspersoon Besproken met familievertrouwenspersoon Hulpdiensten ingeschakeld (politie, brandweer, ambulance) Besproken met familie/naastbetrokkene Klacht ingedien bij klachtfunctionaris Emergis Besproken met cliëntenraad/locatieraad Wat is de impact van het incident op u?* Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog Welke verbeteracties stelt u voor? E-mailadres Als u op…

Lees meer...