Sitemap

…is het? Voor wie? De behandeling Het behandelteam Wat zijn de kosten? Meer informatie Aanmelden Praktische informatie Aanmelden Het eerste gesprek Hoe begint uw behandeling? Vragenlijsten Een behandelplan opstellen Kosten Medicijnen Wachttijden Privacy en geheimhouding Problemen met de seksuele oriëntatie Seksuele disfuncties Lichte tot matige klachten Voor wie is basis ggz? Wat doet Emergis basis ggz? De basis ggz behandeling Wie zijn onze hulpve…

Lees meer...

Recht op informatie

…komt, heeft de familie vaak behoefte aan informatie. De medewerkers van Emergis informeren u over behandeling of begeleiding in het algemeen. Bijvoorbeeld over het zorgaanbod, procedures en dossiervorming. Dit is niet-persoonsgebonden informatie. Daarnaast proberen ze uw andere vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zonder de zelfstandigheid en privacy van de cliënt te schaden. Voor het geven van persoonsgebonden informatie hebben medewerkers to…

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…e Medische gegevens Gegevens over uw (zorg)verzekering Financiële gegevens Informatie over uw opleidings- en werkverleden Informatie over uw inkomen en financiële status Strafrechtelijke gegevens Gegevens die u zelf invult in open velden De gegevens bewaren wij conform onze wettelijke bewaarverplichtingen (bijvoorbeeld medische gegevens). De gegevens die wij niet onder een wettelijke bewaarverplichting hoeven bewaren, verwijderen wij zodra u niet…

Lees meer...

Lotgenoten

…steding aan volwassen mensen met afasie. Afasienet Het Afasienet verstrekt informatie over afasie. Ook organiseren ze contactgroepen voor lotgenoten. Op de website zijn overzichten waarop verschillende activiteiten in de eigen regio’s zichtbaar zijn. Daarnaast is er een apart deel op de site met informatie voor naasten. Alzheimer Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland Biedt ondersteuning en collectieve belangenbehartiging voor mensen met Alzheimer/…

Lees meer...

Onze folders

…cuut hoog intensief HIC_informatie voor naasten en familie bij opname MC I_informatie voor familie en naasten MC2_informatie voor familie en naasten Meld- en Actiepunt Bemoeizorg Narratieve Exposure Therapie Welcome to HIC Welcome to MC I (Medium Care I) Welcome to MC II (Medium Care II) Welkom op MC I (Medium Care I) Welkom op medium care II (MCII) Welkom op MC II (medium care II) Welkom op de HIC ZAG_Zorgafstemmingsgesprek Klinische behandeling…

Lees meer...

Praktische informatie Terugkeer naar het werk

…Praktische informatie In een groep van maximaal twaalf personen komt u tien keer wekelijks bij elkaar. Elke bijeenkomst duurt twee uur. Voor deze training heeft u een verwijsbrief nodig van uw bedrijfsarts of huisarts. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u bellen met 0113 26 71 43 of mailen naar info@emergispreventie.nl…

Lees meer...

Praktische informatie werkstresstraining

…ptraining duurt 8 tot 12 weken, afhankelijk van de afspraken met uw trainer. Voor deze training heeft u een verwijsbrief van uw bedrijfsarts of huisarts nodig. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u bellen met 0113 26 71 43 of mailen naar info@emergispreventie.nl…

Lees meer...

Meer informatie

…Wilt u meer informatie over de samenwerkende zorgpgrogramma’s eetstoornissen van Emergis, Youz en PsyQ? Kijk dan op onze gezamenlijke website www.eetstoornis-experts.nl. Op www.topggz.nl staat alle informatie over TOPGGz en afdelingen die dit keurmerk hebben….

Lees meer...

Meer informatie

…Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan je behandelend arts of neem contact op met de POP-poli via 0118 68 75 00. Websites met informatie over dit onderwerp: – www.lkpz.nl – www.erasmusmc.nl/zwangerschapspsychiatrie/…

Lees meer...

Informatie en spelregels

Informatie en spelregels Samen met jou hopen we van de Emergis Obstacle Fun Run een groot succes te maken. Wie deelneemt aan de Emergis Obstacle Fun Run, verwacht een leuke en uitdagende run. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Meedoen en teamfun is belangrijker dan winnen! Aanmelden Een uur voor de start (tussen 9.00 – 10.00 en tussen 12.00 -13.00) kun je je melden bij de stand van de wedstrijdleiding. Hier krijg…

Lees meer...

Niet-persoonsgebonden informatie

…milie heeft recht op informatie. Er kan echter spanning ontstaan tussen de informatie die de familie graag wil hebben en de informatie die medewerkers mogen geven. In alle gevallen houden medewerkers zich aan de privacywetgeving. Volgens die wetgeving kunt u zonder toestemming van de cliënt informatie krijgen over de volgende niet-persoonsgebonden onderwerpen: Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: (on)mogelijkheden van de instelling; vervolg(proced…

Lees meer...

Meer informatie verslavingsreclassering

…Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met uw reclasseringsmedewerker: Emergis verslavingsreclassering Vrijlandstraat 33e 4337 EA Middelburg 0118 68 69 99…

Lees meer...

Lotgenoten

…beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. Het Horen van stemmen of zien van beelden Stichting Weerklank Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen Verslaving MIND Verslaving Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en a…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…hun naasten. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. Borderline Stichting Borderline Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hier in herkennen. Je kunt bij ons terecht voor Lotgenotencontact en advies maar ook vo…

Lees meer...

informatie nieuwe medewerker Emergis

Op deze pagina vind je informatie die van belang is of kan zijn bij je indiensttreding. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die altijd stellen via peno@emergis.nl. CAO GGZ CAO Sociaal Werk Arbeidsvoorwaarden van vakantiewerkers 2022 Pensioenfonds Zorg & Welzijn ‘Nieuwe baan’ Pensioen bij PFZW Collectieve zorgverzekeringen Collectieve inkomensverzekering Uitvoeringsregeling verzuim zoals die binnen Emergis is vormgegeven en die onderdeel uitmaa…

Lees meer...

Informatie over aanleveren van gegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars

…gegevens aan aan de zorgverzekeraars dan aan de NZa. De NZa gebruikt deze informatie om te controleren of zorgaanbieders op tijd passende zorg bieden en om wachtlijsten in de zorg te verminderen. Zorgaanbieders – en dus ook Emergis – zijn verplicht deze gegevens te verstrekken. Emergis hecht veel waarde aan uw privacy. Wij begrijpen het als u vragen heeft over de bescherming van privacy van cliënten in de ggz. In deze FAQ geven wij antwoord op de…

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplina…

Lees meer...

Emergis: informatie voor de pers

Informatie voor de pers Alle perscontacten van Emergis verlopen via de dienst communicatie. Telefoon 0113 26 71 11 of communicatie@emergis.nl. Emergis speelt graag in op vragen van de media, bijvoorbeeld voor medewerking aan een artikel, item of documentaire. Persberichten Emergis verstuurt regelmatig persberichten over ontwikkelingen in de organisatie. Vervolgens worden de persberichten als nieuwsbericht op deze website geplaatst. Wilt u voortaa…

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplina…

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplina…

Lees meer...

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten Vragen en antwoorden Het zorgprogramma eetstoornissen krijgt regelmatig verzoeken van studenten uit opdracht van school. Wij willen graag meewerken aan scripties, werkstukken en/of presentaties. Toch is het niet altijd haalbaar een persoonlijk interview te plannen. Hier staan een aantal Frequently Asked Quesions en hun antwoorden. Vraag 1: Q: Welke disciplines werken bij het zorgprogramma? A: Wij zijn een multidisciplina…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…er u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard. Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Privacy De gegevens uit uw elektro…

Lees meer...

Informatie over aanleveren van gegevens aan zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

…Emergis hecht veel waarde aan uw privacy. Wij begrijpen het als u vragen heeft over de bescherming van privacy van cliënten in de ggz. In deze FAQ geven wij antwoord op de meest gestelde vragen hierover….

Lees meer...

praktische informatie bij psychische problemen

Lees meer...

Voor familie en naasten

…klachten. Informatie vinden op deze website Dit deel van de website biedt informatie over het familiebeleid van Emergis. Daarnaast vindt u op deze website informatie over lichte psychische klachten en ernstige psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld ADHD, angst, depressie, dwang, autisme, cognitieve stoornissen, verslaving & psychiatrie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, seksualiteit en trauma. Over diagnoses, behandeling en…

Lees meer...

Persoonsgebonden

Persoonsgebonden informatie Familie heeft recht op informatie. Afspraken over wie welke persoonsgebonden informatie mag krijgen is dan ook een belangrijk en terugkerend onderdeel in gesprekken met de cliënt. Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf zijn/haar familieleden informeert. De hulpverlener ondersteunt hem/haar hierbij of neemt het over als dat nodig is. Medewerkers mogen u alleen informeren over persoonsgebonden onderwerpen wanneer de clië…

Lees meer...

Emergis preventie opent testlocatie recreatieve drugs

…ikers, is er ruimte voor gesprek en kan op een snelle en effectieve manier informatie over (nieuwe) drugs uitgewisseld worden. Vanuit het landelijk DIMS-netwerk is er altijd actuele informatie over nieuwe pillen, drugs en vormen van gebruik. Als er drugs worden aangetroffen die een extra risico met zich mee brengen, kan er direct ingegrepen worden. Dat kan met lokale, regionale of landelijke waarschuwingscampagnes. DIMS start een Red Alert, een la…

Lees meer...

Basis ggz volwassenen

…kunt hierbij kiezen voor een normale of voor een spoedverwijzing. Verdere informatie over de verwijzing naar onze basis ggz vindt u in ZorgDomein. Informatie over onze basis ggz In de basis ggz van Emergis bieden onze hulpverleners behandelingen aan mensen die te maken hebben met lichte tot matige psychische klachten. Zo behandelen we mensen met angsten, dwangklachten en fobieën, autisme, depressie en somberheid maar ook eetstoornissen, gedragspr…

Lees meer...

Aanmelden bij langdurige eetstoornis

…aar de gemeente zodat zij ons kunnen betalen. Op de factuur staat allerlei informatie. Ook de diagnose die bij jou is gesteld. De gemeente mag deze informatie alleen gebruiken om te betalen. Nergens anders voor. Als je niet wilt dat jouw diagnose vermeld wordt op de factuur dan kun je dat aangeven door het formulier Privacyverklaring Jeugd ggz Eetstoornissen in te vullen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Post…

Lees meer...

Aanmelden bij anorexia en boulimia

…aar de gemeente zodat zij ons kunnen betalen. Op de factuur staat allerlei informatie. Ook de diagnose die bij jou is gesteld. De gemeente mag deze informatie alleen gebruiken om te betalen. Nergens anders voor. Als je niet wilt dat jouw diagnose vermeld wordt op de factuur dan kun je dat aangeven door het formulier Privacyverklaring Jeugd ggz Eetstoornissen in te vullen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Post…

Lees meer...

Aanmelden & contact

…aar de gemeente zodat zij ons kunnen betalen. Op de factuur staat allerlei informatie. Ook de diagnose die bij jou is gesteld. De gemeente mag deze informatie alleen gebruiken om te betalen. Nergens anders voor. Als je niet wilt dat jouw diagnose vermeld wordt op de factuur dan kun je dat aangeven door het formulier Privacyverklaring Jeugd ggz Eetstoornissen in te vullen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Post…

Lees meer...

Aanmelden eetbuistoornis

…aar de gemeente zodat zij ons kunnen betalen. Op de factuur staat allerlei informatie. Ook de diagnose die bij jou is gesteld. De gemeente mag deze informatie alleen gebruiken om te betalen. Nergens anders voor. Als je niet wilt dat jouw diagnose vermeld wordt op de factuur dan kun je dat aangeven door het formulier Privacyverklaring Jeugd ggz Eetstoornissen in te vullen en op te sturen naar Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie, secretariaat, Post…

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…lasting en u wilt graag uw verhaal eens kwijt. In dit soort gevallen, voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor, kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. Wat kan de fvp voor u doen tijdens een opname in de kliniek en/of bij verplichte zorg? de fvp heeft voor u altijd een luisterend oor; de fvp heeft een aanspreekfunctie. Dat wil zeggen dat de fvp openstaat voor vragen en ervaringen van familieleden en betrokkenen; de fvp advisee…

Lees meer...

Privacy en geheimhouding

…dat zij anderen niet mogen vertellen wat ze over u weten. Zij mogen alleen informatie geven aan anderen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De hulpverleners die u behandelen of begeleiden overleggen wel met elkaar over u. Vaak is er ook overleg met uw huisarts. Dat is nodig om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Let op! Sommige therapieën of behandelprogramma’s volgt u samen met andere cliënten. We verwachten va…

Lees meer...

Emergis behaalt certificaat informatieveiligheid

…hoots te voldoen aan de eisen op het gebied van veilig omgaan met (patiënt)informatie. Cliënten vertrouwen ons informatie toe. Hier gaan wij zorgvuldig mee om; gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn alleen toegankelijk voor behandelaren die bij Emergis werken en een behandelrelatie met een cliënt hebben. Ook binnen de zorgketen horen organisaties er op te kunnen vertrouwen dat persoons- en medische gegevens veilig worden uitgewis…

Lees meer...

Enter

…d is voor uw cliënt. Dit zetten wij zelf door na uw verwijzing naar Enter. Informatie voor uw patiënten Hier vindt u een folder met meer informatie over Enter. Een papieren versie bestelt u door een mail te sturen naar communicatie@emergis.nl. Vragen en contact Mocht u nog vragen of punten ter evaluatie hebben, kunt u deze richten aan: Rino Wisse, manager kortdurende ggz via s.g.wisse@emergis.nl of 06 12 95 45 23 of Renske van Dorssen, projectleid…

Lees meer...

Elektronisch patiëntendossier

…leden mogen het dossier alleen inzien wanneer de cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft….

Lees meer...

Fotografie en disclaimer

…den gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. E-mailgebruik De met e-mailberichten verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onder het beroepsgeheim vallen. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Bij het verzenden van e-mailberichten zijn we zo zorgvuldig mogelijk. Toch kunnen we een juiste en volled…

Lees meer...

Dossier van uw behandeling

…een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft….

Lees meer...

Wat kan Emergis basis ggz voor u doen?

…manier uitgelegd. Daarnaast zijn zij tevreden over het samen beslissen, de informatie die zij ontvingen over de behandeling en de uitvoering van de behandeling. Onderstaand de cijfers uit 2023 op een rij: Rapportcijfer CQ 7.7 (n=354) Bejegening 4,6 (tussen 1 en 5) Samen beslissen 4,1 (tussen 1 en 5) Uitvoeren behandeling 4,2 (tussen 1 en 5) Informatie behandeling 3,9 (tussen 1 en 5) Kwaliteitsstatuut Emergis basis ggz beschikt over een kwaliteitss…

Lees meer...

Internationaal congres Depressies en Bipolaire stoornissen

…nissen, het doorbreken van stigma, en bevorderen van zelfmanagement door patiënten en behandelaren. Vanwege het internationale karakter van de dag worden de presentaties in het Engels gegeven, met een simultane vertaling naar het Nederlands. Informatie Meer uitgebreide informatie is te vinden op de ISBD 2016 congres website onder Scientific Program, Advocacy Day Program. Patiënten en naasten/geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om naar de…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…Ontvangst met koffie/thee Kennismaking Informatie over ‘dubbele diagnose’ (informatie over verslaving, informatie over psychose, psychiatrie in het algemeen) Mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’) Mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek) De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappeli…

Lees meer...

Hoe begint uw behandeling bij Emergis?

…andelmogelijkheden en medicijnen. Onderzoeken Soms zijn er naast gesprekken ook onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Die onderzoeken kunnen meer informatie over uw problemen geven. Door die informatie kunnen u en de medewerkers uw problemen beter begrijpen….

Lees meer...

Emergis treft verregaande preventieve maatregelen met betrekking tot coronavirus

…tie, of vragen? Heb je vragen? Neem contact op met uw contactpersoon bij Emergis (behandelaar, begeleider, werkbegeleider). Bekijk hier veel gestelde vragen én de antwoorden. Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800 13 51. Algemene informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en de GGD.  …

Lees meer...

Preventieve maatregelen coronavirus (COVID-19)

…n en vooral niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus. Onze prioriteit ligt bij het beschermen van cliënten, bewoners en collega’s. Meer informatie, of vragen? Bekijk hier veel gestelde vragen én de antwoorden. Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800 13 51. Algemene informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en de GGD. Of neem contact op met de medewerker of behandelaar van Emergis…

Lees meer...

Adviezen voor familie van mensen met depressie

…s preventie kunt u verschillende cursussen en trainingen volgen. Voor meer informatie kunt u bellen met 0113 26 71 43 of mailen naar info@emergispreventie.nl doe uw eigen dingen en doe die dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat u zelf overbelast raakt; zorg ervoor dat u zelf uw hart kunt luchten bij enkele mensen in uw omgeving. Probeer ook contact met mensen buitenom het gezin te houden; contact met mensen die hetzelfde meemake…

Lees meer...

Kosten

…n risico of een eigen bijdrage. Hoe dat precies geregeld is, leest u hier. Informatie over uw kosten in 2022 De manier waarop de zorg in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekeraar verandert vanaf 1 januari 2022. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars en voor alle mensen die zorg krijgen van een ggz-instelling. In Informatie over de kosten van uw zorg leest u wat er 1 januari 2022 verandert. Financiële hulp Gemeenten bieden vaak financiële hulp…

Lees meer...

Mantelzorg

…KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Emergis preventie, 0113 26 71 43.  …

Lees meer...

Masterclass Geluksfabrieken

…WLB De Ambachten in Middelburg. Verschillende ervaringsdeskundigen komen aan het woord, er is een rondleiding, Vincent van den Dries vertelt het inspirerende verhaal ‘Van schuur tot multinational’ en geeft informatie en advies én we gaan aan de slag met het model ‘Succesfactoren en kernwaarden: bouwen aan eigenwaarde’, door orthopedagoog-generalist Harmen Sterk. Lees hier alle informatie….

Lees meer...

Accountmanager (2016.030)

…erder goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de cao-ggz. Informatie en sollicitatie Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marianne Stijnman, manager sociaal domein en forensische zorg, telefoon 06 20 41 18 44, of via e-mail: stijnman@emergis.nl. Gebruik dit e-mailadres NIET om te solliciteren. Het nummer van deze vacature is: 2016.030. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 29 maa…

Lees meer...