Privacy en geheimhouding

Voor en tijdens uw behandeling krijgt Emergis veel informatie over u. Bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, resultaten van onderzoeken en informatie uit gesprekken met u. De informatie die nodig is, wordt bewaard in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het dossier wordt vijftien jaar bewaard.

Als u dat wilt, mag u uw eigen dossier bekijken of een print ervan opvragen. Familieleden of anderen mogen uw dossier alleen zien wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Privacy

De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Bijvoorbeeld: hulpverleners die u behandelen of begeleiden, kunnen uw behandelplan bekijken maar niet uw verzekeringsgegevens. De financiële administratie kan alleen uw verzekeringsgegevens bekijken en niet uw behandelplan of medische gegevens.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij anderen niet mogen vertellen wat ze over u weten. Zij mogen alleen informatie geven aan anderen als u daar toestemming voor geeft. De hulpverleners die u behandelen of begeleiden overleggen wel met elkaar over u. Vaak is er ook overleg met uw huisarts. Dat is nodig om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Let op!

Sommige therapieën of behandelprogramma’s volgt u samen met andere cliënten. We verwachten van u dat u niet doorvertelt wat u over hen te weten komt. Ook mag u daarover niets op Twitter, Facebook of andere social media zetten. Natuurlijk mogen andere cliënten niet doorvertellen wat ze eventueel over u weten. Merkt u dat dit wel gebeurt? Geef dat dan door aan een medewerker.

Printversie van deze paginaPrint