Het eerste gesprek

Het eerste gesprek wordt ook wel screeningsgesprek genoemd. In het gesprek maakt u samen met een medewerker een overzicht van uw problemen en wensen. Het doel is dat duidelijk wordt wat de belangrijkste reden is van uw problemen. Dit is een voorlopige diagnose. Het eerste gesprek kan een telefonisch gesprek zijn.

Na het gesprek overlegt de medewerker met een team deskundigen. Zij bespreken welk zorgprogramma de beste zorg kan bieden voor uw problemen. Daarna krijgt u uit dat zorgprogramma een behandelaar toegewezen. De behandelaar is vaak een psychiater of psycholoog, soms een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De behandelaar is de vaste persoon met wie u afspraken maakt over uw behandeling.

Printversie van deze paginaPrint