Een behandelplan opstellen

Na de gesprekken en onderzoeken maakt u samen met uw behandelaar een behandelplan. In het behandelplan staan verschillende dingen:

  • de problemen die u heeft;
  • wat u graag wilt veranderen;
  • welke therapieën, trainingen of andere activiteiten u volgt;
  • waar en hoe u behandeld wordt;
  • of u medicijnen krijgt, en zo ja welke;
  • of u tijdens uw behandeling kunt en wilt werken;
  • of en hoe uw familie betrokken wordt.

U maakt dus met uw behandelaar afspraken over uw behandeling want het is belangrijk dat u hulp krijgt die bij u past. Deze afspraken worden pas uitgevoerd als u het behandelplan goedkeurt.

Printversie van deze paginaPrint