Eigen  bijdrage voor begeleiding (zonder verblijf) voor volwassenen

Krijgt u begeleiding of dagbesteding op basis van een gemeentelijke beschikking (Wmo)? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf. U betaalt dit aan het CAK. Via de website www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Eigen bijdrage voor verblijf op een klinische afdeling voor volwassenen

Bent u langer dan 3 jaar opgenomen op een klinische afdeling van Emergis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg met verblijf (Wlz). U betaalt dit aan het CAK. Via de website www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Eigen bijdrage voor verblijf in een beschermende woonvorm voor volwassenen

Woont u in een beschermende woonvorm van Emergis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg met verblijf. U betaalt dit aan het CAK. Via de website www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Eigen risico

Afhankelijk van uw zorgverzekering is het eigen risico in 2017 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro die u aan zorgkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een opname op een klinische afdeling met een maximum van 3 jaar.

De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het eigen risico is. Soms kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico. Op www.rijksoverheid.nl kunt u lezen of u hiervoor in aanmerking komt.

Wilt u meer weten over vergoedingen, eigen bijdrage en eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, de gemeente of het CAK.

 

Printversie van deze paginaPrint