Vragenlijsten

Tijdens uw behandeling bij Emergis krijgt u regelmatig een vragenlijst. Dit is een ROM-vragenlijst. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring. Met ROM meet Emergis de resultaten van een behandeling tot dan toe. Alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland werken met deze ROM-vragenlijsten.

Hoe werkt het?

U kunt de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Welke werkwijze voor u geldt, is afhankelijk van uw behandeling:

  • Meestal krijgt u de vragenlijst per e-mail. U kunt de lijst dan thuis of ergens anders op een computer invullen.
  • Soms vragen we u de vragenlijst in te vullen op een computer bij Emergis, voorafgaand aan uw afspraak. 
  • Soms vult u de vragenlijst in samen met uw behandelaar.

Inalle gevallen bespreekt uw behandelaar uw antwoorden op de  ROM-lijst met u tijdens uw eerstvolgende afspraak. U kunt ervan uitgaan dat dit altijd gebeurt.

Welke vragen?

De vragen in de ROM-vragenlijst gaan over drie onderwerpen:

  • wat is de kwaliteit van uw leven?
  • hoe functioneert u in het dagelijks leven?
  • hoe ernstig zijn uw klachten? 

De meeste vragen zijn meerkeuze-vragen. Voor een betrouwbare uitkomst is het belangrijk dat u alle vragen beantwoordt en geen vragen overslaat. U krijgt gemiddeld drie keer een vragenlijst:vóór de start van uw behandeling, tijdens uw behandeling en kort voor afloop van uw behandeling.

Moet u de vragenlijsten invullen? 

U bent niet verplicht de ROM-vragenlijsten in te vullen. Maar het is erg prettig als u dat wél doet. U en uw behandelaar kunnen uw antwoorden samen bespreken en zo bekijken of de behandeling naar wens verloopt.

 

Printversie van deze paginaPrint