Emergis behaalt certificaat informatieveiligheid


Informatiebeveiliging is verplicht voor alle organisaties die patiëntgegevens verwerken. Zorginstellingen in Nederland zijn verplicht aan toezichthouders en andere stakeholders aan te kunnen tonen dat zij beschikken over een juiste informatieveiligheid. Begin deze maand behaalden wij de certificering op basis van de Nederlandse (NEN 7510) en de Europese (ISO 27001).

Hiermee tonen we aan ruimschoots te voldoen aan de eisen op het gebied van veilig omgaan met (patiënt)informatie.

Cliënten vertrouwen ons informatie toe. Hier gaan wij zorgvuldig mee om; gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn alleen toegankelijk voor behandelaren die bij Emergis werken en een behandelrelatie met een cliënt hebben. Ook binnen de zorgketen horen organisaties er op te kunnen vertrouwen dat persoons- en medische gegevens veilig worden uitgewisseld. Naast techniek is het vooral mensenwerk en betekent dit voor Emergis het creëren van bewustwording en elkaar aanspreken op onveilig gedrag.

Wij zijn blij dat we voldoen aan de norm die bestaat uit het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor onze cliënten!

Printversie van deze paginaPrint