Lotgenoten

…behartiging van autisten en hun ouders. Stichting Anorexia en Bouilimia Nervosa Landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornis en voor mensen in hun omgeving. Stichting Borderline Landelijke patiëntenorganisatie voor lotgenotencontact en belangenbehartiging van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Stichting Het Klaverblad Zeeland Samenwerkingsverband van provinciale organisaties die opkomen voor de belangen van gebruikers…

Lees meer...

Advies voor familie bij alcoholverslaving

…t u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis verslavingszorg. U kunt ervaringen uitwisselen met lotgenoten en concrete en actuele (probleem)situaties bespreken. U krijgt informatie over verslaving en behandelmethoden en u leert hoe u het beste met uw verslaafde verwant om kunt gaan. De Stichting Coke van jou heeft een…

Lees meer...

Adviezen voor cliënten met een depressie

…tijd naar bed te gaan; vrienden, familie en hulpverleners kunnen helpen de depressie aan te pakken. Door de depressieve klachten kan het nodig zijn de contacten met anderen op een laag pitje te zetten, maar verbreek ze niet; lotgenoten kunt u spreken via de Depessielijn van Stichting Pandora; neem de tijd om met uw behandelaar, familie en vrienden uit te zoeken hoe om te gaan met de depressie. En, waar het mee te maken heeft; zorg dat u goed…

Lees meer...

Behandeling langdurige eetstoornis

…nemers hebben vaak al verschillende behandelingen gehad, maar hebben hun eetstoornis nog niet onder controle. Zij proberen in deze groep de kwaliteit van leven met een eetstoornis te verbeteren. De nadruk ligt op contact met lotgenoten en het voorkomen van een opname in de kliniek. In een prettige, positieve sfeer vinden de deelnemers steun, herkenning en erkenning bij elkaar. Onderdelen van de behandeling zijn o.a.: gespreksgroep,…

Lees meer...

Advies voor familie bij verslaving aan medicijnen

…stbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis verslavingszorg. U kunt ervaringen uitwisselen met lotgenoten en…

Lees meer...

Praten bij training Nu is het genoeg huiselijk geweld

…Waarover praat u? Tijdens de cursus praat u met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt als u. We noemen dat lotgenoten. Samen praat u over bijvoorbeeld deze onderwerpen: Wat vind ik van mezelf? Hoe is de verhouding met mijn partner? Hoe ga ik om met macht en onmacht? Hoe kan ik grenzen stellen? Hoe kan ik geweld voorkomen? Ook kunt u tijdens de cursus uw ervaringen vertellen. U kunt elkaar tips en steun geven. De groep is klein….

Lees meer...

Advies voor familie bij drugsgebruik

…t u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen en er voor te zorgen dat u het hoofd boven water houdt, adviseren wij u deel te nemen aan de verwantengroep van Emergis verslavingszorg. U kunt ervaringen uitwisselen met lotgenoten en concrete en actuele (probleem)situaties bespreken. U krijgt informatie over verslaving en behandelmethoden en u leert hoe u het beste met uw verslaafde verwant om kunt gaan. De Stichting Coke van jou heeft een…

Lees meer...

Anorexia - de familie werkt mee aan de behandeling

…kken. Familiegesprekken vinden alleen plaats als de cliënt hier toestemming voor geeft. Familieavond Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden van cliënten. De cliënten zelf zijn niet aanwezig. Op zo’n avond komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals contact met lotgenoten en omgaan met een eetstoornis….

Lees meer...

Eetbuistoornis - de familie werkt mee aan de behandeling

…kken. Familiegesprekken vinden alleen plaats als de cliënt hier toestemming voor geeft. Familieavond Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden van cliënten. De cliënten zelf zijn niet aanwezig. Op zo’n avond komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals contact met lotgenoten en omgaan met een eetstoornis….

Lees meer...

Langdurige eetstoornis - de familie werkt mee aan de behandeling

…andelaar, de systeemtherapeut, de cliënt en de ouders en/of partner. Ook overige gezinsleden worden er bij betrokken. Familieavond Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners en vrienden van cliënten. De cliënten zelf zijn niet aanwezig. Op zo’n avond komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals contact met lotgenoten en omgaan met een eetstoornis….

Lees meer...

Adviezen voor cliënten met een bipolaire stoornis

…n de keuzes die u zelf wilt maken. Overleg hierover met uw behandelaar. U moet het zelf doen, maar doe het niet alleen. Probeer vrienden, familie en hulpverleners te beschouwen als bondgenoten. Overweeg contact te zoeken met lotgenoten. Omdat zij dezelfde ervaringen hebben, is bij elkaar vaak steun, (h)erkenning en advies te vinden. Bespreek met uw behandelaar en mensen uit uw omgeving bij wie u terecht kunt voor hulp, ook ’s avonds en in…

Lees meer...

Cursus voor mensen met een manische depressie

…formatie over manische depressiviteit ofwel de bipolaire stoornis. Denk aan informatie over symptomen, medicatie en behandeling. U krijgt praktische tips over het gebruik van het crisisplan en life-chart. Daarnaast kunnen de lotgenoten onderling uitgebreid ervaringen uitwisselen. Voor wie? Kunt u onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is deze cursus geschikt voor u: u bent manisch depressief; u bent al behandeling bij Emergis; u wilt…

Lees meer...

Sitemap

…ingstoezicht Meer informatie Vragenlijsten Uw rechten Meebeslissen Second opinion Uitwisselen medicatiegegevens Uw dossier Uw privacy Uw mening telt Patiëntenvertrouwenspersoon Centrale cliëntenraad U heeft een klacht Kosten Lotgenoten Extra zorg Geestelijke verzorging Over geestelijke verzorging Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Medewerkers geestelijke verzorging Reizen Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Intensive home…

Lees meer...