Cursus voor mensen met manische depressie


In september start in Middelburg de cursus ‘Psycho-educatie voor mensen met een manische depressie en hun naasten’.

Wat houdt het in?

Tijdens de cursus krijgen de deelnemers informatie over manische depressiviteit ofwel de bipolaire stoornis. Denk aan informatie over symptomen, medicatie en behandeling. U krijgt praktische tips over het gebruik van het crisisplan en life-chart. Daarnaast kunnen de lotgenoten onderling uitgebreid ervaringen uitwisselen.

Voor wie?

Kunt u onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is deze cursus geschikt voor u:

  • u bent manisch depressief;
  • u bent al behandeling bij Emergis;
  • u wilt (misschien) een familielid of andere naaste meenemen naar de cursus.

Waar en wanneer?

De cursus start op 11 september 2012, van 19.00 tot 21.30 uur. Elke twee weken is er een bijeenkomst. In totaal zijn er zes bijeenkomsten. Locatie: Nieuwepoortstraat 14 te Middelburg. De cursusleiders zijn een psychiater, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een  ervaringsdeskundig echtpaar.

Aanmelden?

Heeft u belangstelling voor deze cursus? Dan kunt u zich aanmelden via uw behandelaar van Emergis. Na aanmelding is er eerst een intakegesprek.

Printversie van deze paginaPrint