Webinar: verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking


Landelijk onderzoek maakt duidelijk dat er in onze samenleving een groot percentage mensen is met zowel een lagere intelligentie als psychiatrische problematiek en/of een verslaving. Deze groep vindt vaak geen passende hulp als zij hiervan klachten ervaren. Dat is niet anders in Zeeland. Dit blijkt uit actuele casuïstiek en signalen vanuit zowel de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptensector als ook het sociaal domein.

Emergis en ’s Heeren Loo zijn sinds enige tijd in gesprek over wat we domeinoverstijgend voor elkaar kunnen betekenen. Naast wederzijdse versterking gericht op samenwerking en leren op casusniveau is kennisdeling een van de pijlers hierin. Graag nodigen we jou uit voor het eerste webinar in een reeks genaamd Bruggen bouwen – verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking.

Voor wie?
Zorgprofessionals werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, sociaal domein en verstandelijk gehandicaptenzorg.

Sprekers

  • Tessa Springer, gedragswetenschapper
  • Jan Zwemer, verpleegkundig specialist ggz

Na een inleiding over emotionele ontwikkeling en over verslaving passen we de opgedane kennis toe aan de hand van een casus.

Aanmelden kan hier.

Accreditatie is aangevraagd voor FGzPT, NVO, V&VN en Verpleegkundig specialisten register

#steedsmeerimpact #dream #samengrenzenverleggen

Printversie van deze paginaPrint