Baas in eigen leven?!


De 40e editie van de Week van de Psychiatrie heeft als thema ‘Baas in eigen leven?!’ Uitgangspunt is dat personen met psychische problematiek zoveel mogelijk regie (blijven) voeren over hun eigen leven. De Week van de Psychiatrie is van 24 tot en met 30 maart.

De onderliggende vraag is wat mensen zelf kunnen doen om (weer) baas over hun leven te worden? Wat kunnen zij zelf doen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en rol(len) op te pakken en als volwaardig burger mee te doen? Herstellen doe je in principe zelf, maar veelal in samenwerking met anderen. En dat leidt tot de vraag welke faciliterende rol anderen daarbij moeten of kunnen spelen: familie, mantelzorgers, hulpverleners, welzijnswerkers, buurtgenoten, wooncorporaties, politie, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars. De Week van de Psychiatrie 2014 richt zich nadrukkelijk op deze groep. Dit alles in de context van de veranderingen binnen en rondom de zorg en de door de overheid gepropageerde ‘participatiesamenleving’.

Ter aanvulling  op de bestaande zorg en maatschappelijke ondersteuning investeren steeds meer instellingen in herstelondersteuning en eigen regie van mensen met een kwetsbare achtergrond. Ervaringswerkers ondersteunen mede op grond van de eigen ervaring cliënten bij hun herstel en gaan met elkaar opzoek naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie om zo een nieuw beeld van zichzelf en van hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Bij Emergis werken ervaringswerkers in een FACT-team, op klinische afdelingen en bij het Dagtherapeutisch centrum. Ook bestaat er de gastlesgroep. Ervaringsdeskundigen in de gastlesgroep zetten hun ervaringen in om vooroordelen over psychiatrie weg te nemen en anderen te laten zien dat je met een psychische kwetsbaarheid goed kunt functioneren. Dat doen zij door hun persoonlijk ervaringsverhaal te vertellen in een gastles.

Wilt u meer weten over deze initiatieven of heeft u vragen naar aanleiding van het thema van de Week van de Psychiatrie dan bent u welkom om contact op te nemen met: Marjolein Windrich, voorzitter van de vakgroep voor ervaringswerkers. Telefoonnummer  0113 26 75 68 of 06 10 37 26 15. E-mail windrich@emergis.nl.

Printversie van deze paginaPrint