Reclasseringsadvies

In het kader van een rechtszaak schrijven we een advies zodat de rechter en officier van justitie een volledig beeld hebben van uw situatie. Afhankelijk van uw situatie nemen wij hiervoor soms meerdere weken de tijd. Tijdens ons onderzoek kijken we naar het misdrijf, naar mogelijke oorzaken, naar uw relaties, naar uw alcohol- of drugsgebruik, slachtoffer(s) en naar uw houding en gedrag. Nadat we alles in kaart hebben gebracht, maken we een inschatting hoe groot de kans is dat u weer de fout in gaat en hoe we dat kunnen voorkomen.

Het adviesrapport dat we schrijven, bespreken we met u. Eventuele onjuiste feiten kunnen worden rechtgezet, verschillen van mening worden vastgelegd. Justitie neemt betrekt dit bij het vaststellen van de straf. U bent niet verplicht om mee te werken, maar het is verstandig om dit wel te doen. Uw medewerking weegt ook mee in het oordeel van de rechter. We maken ook een inschatting of u open zult staan voor behandeling.

Een ander adviesvoorbeeld is bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van gedetineerden. Ook daar doen we vergelijkbaar onderzoek. Adviezen kunnen altijd genegeerd worden door de opdrachtgevers: Ministerie van Veiligheid en Justitie, rechter-commissaris, rechtbank.

Printversie van deze paginaPrint