Wat zijn de voorwaarden voor een behandeling bij forensische zorg?

De basis voorwaarde is dat de verwijzing via een justitieel kader is verlopen. Daarnaast is het belangrijk dat iemand leerbaar is en criminogene factoren veranderbaar zijn. De behandeling moet daarnaast uitvoerbaar zijn binnen de ambulante setting waarbij de maatschappelijke veiligheid een uitgangspunt is. De behandeling zal minder tot geen resultaat hebben bij mensen met dementie, floride psychotisch toestandsbeeld en/of een IQ lager dan 70. Dit zijn dan ook de exclusie criteria. Soms kan iemand niet behandeld worden bij Emergis forensische zorg omdat iemand onvoldoende Nederlands spreekt of verstaat.

Printversie van deze paginaPrint