Wat zijn de voorwaarden voor een behandeling bij forensische zorg?

Het is belangrijk dat iemand enigszins gemotiveerd aan een behandeling begint. Er moet uitzicht zijn op resultaat. In uitzonderlijke gevallen is een behandeling niet mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een onaanvaardbaar risico op herhaling van misdrijven en ambulante zorg niet toereikend is. Ook moet soms eerst een ander probleem worden behandeld zoals een zware verslaving of specifieke psychiatrische problematiek (zoals een psychose). Soms kan iemand niet behandeld worden bij Emergis forensische zorg omdat iemand onvoldoende Nederlands spreekt of verstaat.

Printversie van deze paginaPrint