Wat voor soort behandelingen biedt forensische zorg?

Forensische zorg heeft een breed behandelaanbod. Vanuit een jarenlange ervaring hebben de behandelaars van forensische zorg resultaatgerichte en wetenschappelijk ondersteunde methoden ontwikkeld. Behandelingen worden gegeven vanuit dader voor onder andere plegers van agressiedelicten, zedendelicten, huiselijk geweld en vermogensdelicten. Deze behandelingen kunnen indien nodig aangevuld worden met de behandeling van naasten. Het doel van alle behandelingen is het verminderen van het recidiverisico op strafbaar gedrag.

Programmalijnen

Er zijn vier programmalijnen die we aanbieden:

  • Huiselijk geweld en partnermishandeling
  • Agressie en vermogen
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Verdiepingsdiagnostiek

Behandelteam

Het team van behandelaars bestaat momenteel uit GZ-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen.

Printversie van deze paginaPrint