Voor wie zijn de behandelingen van forensische zorg?

Forensische zorg biedt behandelingen voor volwassenen met (dreigend) grensoverschrijdend of strafbaar gedrag. Meestal zijn deze mensen met politie of justitie in aanraking gekomen. Vrijwillige aanmelding is mogelijk, maar veel behandelingen worden in een verplicht juridisch kader gevolgd.

De polikliniek van forensische zorg is er voor mannen en vrouwen.

Voor mensen die zorgmijdend zijn én delictgevaarlijk heeft Emergis forensische zorg, in samenwerking met social casemanagement van de sociale verslavingszorg, een actief outreachend aanbod met zorg. Onze medewerkers bieden ondersteuning bij het opnieuw in balans komen, laten zich niet afschepen en bieden dusdanige hulp dat recidive wordt voorkomen.

Printversie van deze paginaPrint