Wanneer mensen een of meerdere psychoses hebben meegemaakt, kan het zijn dat ze langere tijd minder goed functioneren. Het lukt niet meer (zo goed) om naar school te gaan, het werk terug op te pakken, of de vertrouwde vlotte manier van omgaan met andere mensen is verdwenen. Er is een tijd geweest dat gedacht werd als mensen een paar psychoses hadden meegemaakt ze nooit meer beter zouden worden. Daar denken we nu gelukkig anders over: er zijn altijd mogelijkheden tot herstel!

Het is vooral belangrijk zowel voor de mens die een psychose heeft meegemaakt als voor de nabije omgeving om niet bij de pakken neer te zitten. Door weer dingen te ondernemen, activiteiten te ontplooien en weer terug onder de mensen te komen, ontstaan de mogelijkheden tot herstel.

Met herstel bedoelen we ook nog iets anders. Herstel betekent ook het herstel als burger in de samenleving. En met dit herstel moeten we niet wachten tot iemand weer volledig beter is. Mensen die last hebben van psychoses hebben ook recht op een goede woonplek, werk en aangename relaties net als ieder ander mens. Behandeling houdt niet alleen in het voorkomen van psychoses of het verminderen van psychotische symptomen. Behandeling betekent op de eerste plaats het bevorderen van herstel. Mensen weer de kans geven op zelfstandig wonen, werk en aangename relaties. Of ze nu al beter zijn of niet. Dat is de reden waarom we mensen niet meer te lang in een psychiatrisch ziekenhuis willen houden maar ze weer zo snel mogelijk willen laten deelnemen aan het gewone leven.

Printversie van deze paginaPrint