Wat is een psychose?

Een psychose is een heel ingrijpende ervaring, die niet gemakkelijk is uit te leggen. Wanneer een mens last heeft van een psychose lijkt zijn of haar vertrouwde omgeving totaal te veranderen. Aan alles zit een speciale betekenis: kleuren en nummerborden van auto’s. Mensen in de omgeving hebben een speciale bedoeling en zijn niet meer te vertrouwen. Stemmen komen van alle kanten en het is niet meer duidelijk wie er wat zegt. Gedachten worden uitgezonden of men hoort de gedachten van anderen. Wat een mens doet of gedaan heeft, kan grote invloed hebben op de wereld.

Het is moeilijk om te begrijpen wat iemand doormaakt die last heeft van een psychose. De vanzelfsprekende beleving van de wereld is verstoord. In plaats daarvan komen stemmen en hardnekkige opvattingen over wat er fout gaat in de wereld.
Als je wilt begrijpen wat iemand meemaakt die last heeft van een psychose, stel jezelf dan eens voor dat alles wat nu vanzelfsprekend voor je is: je huis, je werk, de mensen om je heen, niet echt zo is. Aan alles ga je twijfelen en alles lijkt anders. Dat ervaart een mens die een psychose heeft.

Printversie van deze paginaPrint