Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten het bewustzijn geplaatst. Ze zijn tijdelijk niet ‘oproepbaar’ of vertonen minder samenhang.

De klachten en symptomen bestaan jarenlang en verstoren het dagelijkse leven. Naast slaapproblemen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, overdreven waakzaamheid en schrikreacties hebben mensen met PTSS ook last van stemmingsschommelingen. Ze handelen impulsief en beschadigen zichzelf door te overeten of verhongeren, overmatig alcohol en/of drugs te gebruiken. Ten slotte kunnen er lichamelijke klachten zijn, een negatief zelfbeeld en problemen in de omgang met anderen.

Printversie van deze paginaPrint