Wat is een acute stressstoornis?

Wanneer zich een acute levensbedreigende gebeurtenis voordoet wordt het stressrespons-systeem geactiveerd. Dit bestaat uit drie natuurlijke reacties: vechten (het gevaar bestrijden); vluchten (het gevaar ontlopen); en bevriezen (doen alsof je dood bent). De ‘bevriesreactie’ ligt aan de basis van de acute stressstoornis. De betrokkene wordt blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis en ondervindt ten gevolge daarvan onmiddellijk na de gebeurtenis volgende symptomen:

  • verdoving;
  • onthechting of afwezigheid van emoties;
  • verminderd omgevingsbewustzijn;
  • derealisatie (iemand ervaart zijn vertrouwde omgeving als vreemd, niet vertrouwd of onecht);
  • depersonalisatie (iemand ervaart zichzelf of zijn eigen lichaam als vreemd, niet vertrouwd of onecht);
  • dissociatieve amnesie (iemand kan bepaalde herinneringen, vooral over zichzelf, niet terughalen).

Herbelevingen dringen zich zeer vaak op, slachtoffers zijn bang, meer prikkelbaar en vermijden prikkels die de herinnering aan het trauma oproepen.

Printversie van deze paginaPrint