Behandeling complexe PTSS

De behandeling van mensen met een complexe PTSS is intensief en langdurend. Nog meer dan bij de behandeling van PTSS is het noodzakelijk om de fase gerichte behandeling te respecteren:

  • fase I: stabilisatie;
  • fase II: verwerken van het verleden;
  • fase III: rehabilitatie en re-integratie in de maatschappij.

Het doel van fase I is het hebben van een stabieler leven en het uitbouwen van een sociaal netwerk dat begrip en steun kan geven. Stabiliteit is een voorwaarde voor het verwerken van het verleden. Bij een verwerkingsgerichte behandeling kunnen EMDR en imaginaire exposure worden ingezet. De fasen lopen niet strikt gescheiden, fase I-doelstellingen wisselen fase II en III-doelstellingen af.

Stabilisatiecursus
In fase I van de behandeling kunnen mensen met een complexe PTSS deelnemen aan een stabilisatiecursus, bijvoorbeeld Vroeger en verder. Deze groepscursus is erop gericht meer begrip en controle te krijgen over denken, voelen en handelen en een meer passende levensinvulling te vinden. De cursus biedt structuur waardoor de klachten verminderen. Veel deelnemers ondervinden steun door de erkenning en herkenning die ze vinden in de groep met anderen die gelijksoortige ervaringen hebben. Een ander doel is om gevoelens meer te leren verdragen en niet langer te vermijden.

Een stabilisatiecursus is niet gericht op de verwerking van het verleden. De aandacht ligt op het leren omgaan met de gevolgen van de traumatische gebeurtenissen.

Belafspraak en bed op recept

Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten kunt verblijven in een kliniek van Emergis in Kloetinge. Daar kunt u even tot rust komen en orde op zaken stellen.

Online therapie

Voor mensen met een trauma biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog.

Printversie van deze paginaPrint