Oorzaken specifieke fobie

Over oorzaken van de specifieke fobie valt nog weinig te zeggen. Mensen kunnen wel extra risico’s lopen. Deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en levensgebeurtenissen.

Geslacht en leeftijd

  • Een specifieke fobie begint meestal op jonge leeftijd. Bij mannen gemiddeld als ze 17 jaar zijn en bij vrouwen gemiddeld vanaf 16 jaar.
  • Vrouwen hebben twee keer zo veel kans op een specifieke fobie.
  • De specifieke fobie komt onder volwassenen in alle leeftijden even vaak voor.
  • Van alle volwassen Nederlanders tot 65 jaar heeft 10% ooit in zijn of haar leven een specifieke fobie gehad. 7% had dit het laatste jaar.

Individuele kwetsbaarheid

Het lijkt erop dat erfelijkheid een rol speelt bij angststoornissen in zijn algemeenheid, maar nauwelijks een rol bij het ontstaan van de specifieke fobie. Mensen met een lagere opleiding, laag inkomen, zonder betaald werk of alleenstaande ouders hebben meer kans op het hebben van een specifieke fobie.

Levensgebeurtenissen

Bepaalde beangstigende gebeurtenissen in de kinderjaren en jongvolwassenheid maken de kans groter op een specifieke fobie. U kunt hierbij denken aan opgesloten zitten in een donkere kast, gebeten worden door een slang of bijna uit het raam vallen.
Is iemand opgevoed onder ongunstige omstandigheden, dan krijgt die vaker een specifieke fobie. Had zo iemand bijvoorbeeld een ouder met een psychische stoornis of was hij als kind slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling, dan is de kans ongeveer twee keer zo groot een specifieke fobie te krijgen (11% tegenover 6%).
Maakt iemand een stressvolle gebeurtenis mee, dan krijgt hij vaker een specifieke fobie.

Printversie van deze paginaPrint