Gedwongen opname

…ster geeft een IBS af. Rechterlijke machtiging (RM) Een RM is een beslissing van de rechter om u gedwongen te laten opnemen. Een RM is geen spoedmaatregel zoals de IBS. Een RM wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. U kunt zelf ook een RM aanvragen. Zelfbinding Zelfbinding is bedoeld voor mensen die weten dat ze goede en slechte perioden hebben. Samen met uw psychiater kunt u afspraken maken over waar u wilt worden…

Lees meer...

Opname in kliniek bij verslaving aan medicijnen

…het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen. Crisisopname in de kliniek Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij drugsverslaving

…het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen. Crisisopname in de kliniek Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor alcoholverslaving

…het is altijd mogelijk dat bepaalde problemen individueel aan bod komen. Crisisopname in de kliniek Als duidelijk is dat u in een crisissituatie verkeert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij Emergis

…enkort of nu al zijn opgenomen op een afdeling van Emergis in Kloetinge. Vragen uw problemen een intensieve behandeling? Dan is het soms beter dat u tijdelijk opgenomen wordt. De meeste mensen geven zelf toestemming voor een opname bij Emergis. We spreken dan van een vrijwillige opname. U blijft dan een tijdje op een afdeling en krijgt veel begeleiding. U volgt dagelijks een of meer activiteiten, zoals u met uw behandelaar heeft afgesproken. De…

Lees meer...

Sitemap

…ng Stiltecentrum Diensten en bijeenkomsten Medewerkers geestelijke verzorging Reizen Vrienden Cliënten Emergis Herstellen doe je zelf Intensive home treatment Opname in de kliniek Op de afdeling Vrijheid en sociale contacten Gedwongen opname Dwangbehandeling Huisregels Uw behandeling is klaar Voor verwijzers Aanmelden Crisisdienst Generalistische behandeling Specialistische behandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie Verwijzen Zorgprogramma’s…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor ouderen

Opname in de kliniek Kunt u het wegens ernstige en hardnekkige psychiatrische problematiek thuis niet meer volhouden? En kunnen uw partner, kinderen of andere verzorgers u ook niet meer de benodigde zorg bieden? Dan kan een opname in de kliniek nodig zijn. Emergis biedt hiervoor deskundige behandeling, begeleiding en verzorging in Kloetinge en in Terneuzen (locatie de Ferleman)….

Lees meer...

Folders

…12 jaar Een opname bij Amares – info kinderen Een opname bij Amares – info ouders FACT jeugd en gezin Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling Kliniek Ithaka Observatieopname Ithaka Speltherapie Gedwongen opname, informatie over IBS en RM Ik heb een psychische aandoening en woon in een instelling. Wat verandert er in 2015? Klachten over behandeling en verblijf Rechten van kinderen en hun ouders Uw rechtspositie bij…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…ing, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen. Wanneer stopt de hulp…

Lees meer...

Opname in de kliniek

Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Ithaka. In de kliniek zorgen we er voor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken….

Lees meer...

Multidisciplinaire teams

…de psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist ggz moeten raadplegen. Psychiater De psychiater moet geraadpleegd worden wanneer: aanvullende psychiatrische diagnostiek nodig is; een vrijwillige of gedwongen opname overwogen wordt en dit afwijkt van wat er in het behandelplan staat; er sprake is van een psychiatrische crisis; ECT overwogen of ingesteld wordt; medisch gecoördineerde zorg nodig is bij (een vermoeden van)…

Lees meer...

Dwangbehandeling

…g kan alleen voor komen als u gedwongen bent opgenomen. Bij dwangbehandeling krijgt u behandeling terwijl u dat niet wilt. U mag alleen onder dwang behandeld worden als u een gevaar bent voor uzelf of voor anderen. Of als de gedwongen opname zonder die behandeling erg lang gaat duren. Dwangbehandeling mag nooit langer duren dan nodig is. U krijgt altijd vooraf bericht als er dwangbehandeling gaat plaatsvinden. Bent u het daarmee niet eens, dan…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…ten met ernstige psychiatrische aandoeningen kunnen voor ambulante zorg, net als nu, terecht bij de zogenaamde Functional Assertive Community Treatment (FACT)-teams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling. Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…oorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duurt. Zodra de patiënt thuis is, biedt het team extra ondersteuning totdat de patiënt weer stabiel genoeg is om reguliere zorg te krijgen. In…

Lees meer...

Aanmelden en intake vrouwencrisisopvang

…uiste adres bent en of een acute opname nodig is. We inventariseren wat er met u gebeurd is, waarom opvang nodig is en op welke probleemgebieden u hulp vraagt of verwacht. Op basis van die informatie wordt besloten of er tot opname wordt overgegaan. Opname volgt vaak nog diezelfde dag of de dag erna. Aanmelden U kunt zichzelf rechtstreeks bij ons aanmelden of laten aanmelden door een hulpverlener die u al kent. Het centrale nummer voor…

Lees meer...

Behandeling autisme

…met u duidelijkheid te krijgen over uw problematiek, uw toestand te stabiliseren en door middel van behandelingen meer grip te krijgen op uw eigen manier van reageren op de omgeving. Dit gebeurt vaak in de eerste fase van de opname. In de tweede helft van de opnameperiode gaan wij u stimuleren met de aangeboden kennis, behandeling en hulpmiddelen uw plek in de maatschappij weer op te pakken. Langdurende intensieve behandelopname Tijdens een…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 4/5

…rken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Afdeling opname maakt onderdeel uit van het organisatie onderdeel klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, waaronder crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in twee gesloten afdelingen en één open afdeling. De totale opname-mogelijkheid is 29 bedden. De behandeling is…

Lees meer...

Behandeling langdurige eetstoornis

…behandelingen gehad, maar hebben hun eetstoornis nog niet onder controle. Zij proberen in deze groep de kwaliteit van leven met een eetstoornis te verbeteren. De nadruk ligt op contact met lotgenoten en het voorkomen van een opname in de kliniek. In een prettige, positieve sfeer vinden de deelnemers steun, herkenning en erkenning bij elkaar. Onderdelen van de behandeling zijn o.a.: gespreksgroep, psychomotorische therapie, creatieve therapie, en…

Lees meer...

Uw rechten

…eeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de WGBO staan algemene patiëntenrechten en in de Wet BOPZ staat welke rechten mogen worden beperkt als u gedwongen bent opgenomen. U vindt hier informatie over uw rechten. Emergis heeft ook de brochure Uw rechten als cliënt. Deze geeft een overzicht van uw rechten en geeft antwoord op zoveel mogelijk vragen. U vindt er…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…ling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Bij een klinische opname komt de afdeling high & intensive care (HIC) in actie. In deze omgeving verleent het team zorg aan cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…elopen jaren grote stappen gezet in de ambulantisering van de ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een…

Lees meer...

Nachtopvang Het Witte Huis

…de bed-, bad- en broodvoorziening van Het Witte Huis in Vlissingen. Aanmelding hiervoor kan tot uiterlijk 17.00 uur, dan vindt de definitieve telling en opname plaats. Er is plaats voor maximaal tien cliënten. Bij de eerste opname vindt er een opnamegesprek plaats met een medewerker. De kosten voor de nachtopvang bedragen €4,50 per nacht. Kan de cliënt niet betalen, dan zal er gekeken worden naar een passende regeling. Mogelijke redenen tot…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…ische screeningen, voert crisisgesprekken in en extern, begeleidt zo nodig cliënten ter overbrugging naar een behandeltraject. Je interventies zijn gericht op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar de crisisafdeling. Je bent nadrukkelijk betrokken bij FACT zowel in de directe uitvoering als ook consultatief. Je maakt deel uit van een team met een…

Lees meer...

Begeleiding vrouwencrisisopvang

…geven van informatie en advies; het behartigen van uw belangen; zonodig opvoedingsondersteuning, bijv. de cursus Opvoeden Zo! het regelen van nazorg. Groepsgerichte begeleiding richt zich op: de leefgroep waarin je van elkaar kunt leren; het her- en erkennen van de eigen problematiek; oefenen met en/of aanleren van (sociale) vaardigheden; het wekelijks groepsgesprek. Hoe lang duurt de opname? We streven ernaar de opname zo kort mogelijk te…

Lees meer...

Wachttijden

…wanneer veel kinderen tegelijk om hulp vragen. Telefonische screening: niet langer dan een week na je aanmelding. Screeningsgesprek: gemiddeld twee maanden na je telefonische screening. Diagnostiek: gemiddeld niet langer dan drie weken na je screeningsgesprek. Behandeling: voor iedereen verschillend. Kennismaking deeltijdbehandeling of opname kliniek: binnen drie weken. Opname kliniek: voor iedereen verschillend. Crisisopname: dezelfde dag….

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…elopen jaren grote stappen gezet in de ambulantisering van de ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een…

Lees meer...

Verwijzers | wachttijden Ithaka, Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…ergis kinder- en jeugdpsychiatrie hanteert de volgende wachttijden: Telefonische screening: uiterlijk een week na aanmelding Face-to-face-screening: uiterlijk drie weken na telefonische screening Planning diagnostiek: planning uiterlijk een week na screening Afronding diagnostiek: uiterlijk drie weken na screening Behandeling: afhankelijk van de behandelvraag Kennismaking deeltijdbehandeling of klinische opname: binnen drie weken Opname kliniek:…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en het gespecialiseerde hulpaanbod van Emergis. Dat gebeurt op basis van gestandaardiseerde instrumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling, crisisdienst en team psychiatrische zorg thuis. Uw werkplek is voornamelijk afdeling Opname. Voor het secretariaat de CA & AZ zijn wij op zoek naar een secretaresse/Zorg Registratie Assistente. In deze…

Lees meer...

Soteria

…uis is gevestigd aan de rand van het terrein van Emergis in Kloetinge aan de Oostmolenweg 101. In het huis worden jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar opgenomen die een eerste of herhaalde psychose doormaken. Het doel van de opname is dat ze stabiliseren en weer herstellen. De jongeren worden door de psychose heen begeleid zodat ze weer terug kunnen gaan naar huis, naar school of werk. Vanaf het begin van de behandeling is er contact met het…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…door hebben cliënten gemakkelijk toegang tot (crisis)bedden, stoelen en activiteiten en dit dicht bij hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Dagbehandeling biedt behandeling aan patiënten voor wie ambulante hulp onvoldoende is maar voor wie een klinische opname niet of niet…

Lees meer...

Ervaringsverhaal eetstoornis kliniek

…emaal zo ‘veilig/afgesloten’ had, dat er eigenlijk bijna geen probleem leek te zijn. Gelukkig was de groep met meiden zo lief voor me, en de verpleging ook, om me te helpen de maaltijd toch op te eten. Tijdens je opname heb je een regiebehandelaar. Dit kan een verpleegkundig specialist of psycholoog zijn. Ook krijgt iedereen een PB-er (persoonlijk begeleider) toegewezen. Dit is een verpleegkundige met wie je samen met je behandelaar…

Lees meer...

Centraal nummer crisisopvang

…dag, zeven dagen per week bereikbaar. De crisisopvang biedt hulp aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Cliënten kunnen zich aanmelden via het centrale nummer. Na de aanmelding is er een telefonische intake en bekijken we of de cliënt terecht kan op een van de locaties. Meestal kan dit nog…

Lees meer...

Maatschappelijke opvang

…Opvang Zeeland, onderdeel van Emergis, biedt 24-uurs-crisisopvang aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Na de aanmelding is er een telefonische intake met de cliënt. Daarna bekijken we of de cliënt terecht kan op een van onze locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is…

Lees meer...

Emergis betaalt nooit zwijggeld

…het geval van mogelijke materiële of immateriële schade een schadevergoeding overeengekomen. Als beide partijen het eens zijn met de schadevergoeding wordt dit in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Het is gebruikelijk om in deze overeenkomst op te nemen dat partijen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de overeenkomst. Cliënten worden hiermee niet gedwongen het incident geheim te houden. Emergis betaalt nooit zwijggeld….

Lees meer...

Afsluiting

…voortzetten. Bij blijvend verschil van mening, respecteert de regiebehandelaar de wens van de cliënt. Vindt de regiebehandelaar echter dat het afsluiten gevaar met zich meebrengt, dan weegt hij af of de behandeling zo nodig gedwongen moet doorgaan. In beide situaties bekijkt de regiebehandelaar de mogelijkheden voor behandeling bij een andere zorgaanbieder. Als de regiebehandelaar de behandeling wil afsluiten maar de cliënt niet De…

Lees meer...

Wat we doen

…ute) intensieve behandeling thuis of in een kliniek, en langerdurende klinische behandeling Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en klinische behandeling Beschermd wonen en wonen met begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie Maatschappelijke opvang en veilige opvang met begeleiding Binnen de specialistische ggz onderscheidt Emergis deze zorgprogramma’s: Instellingen mogen mensen…

Lees meer...

Veilige opvang

…Veilige Opvang? Veilige Opvang is voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn. Zij hebben een veilig adres nodig omdat ze willen vluchten voor bijvoorbeeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie. Opvang bij Veilige Opvang is niet mogelijk als u: verslaafd bent aan alcohol of drugs; ernstige psychiatrische problemen heeft; een gevaar bent voor uzelf of voor anderen; veel verzorging nodig heeft….

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…e onder supervisie verantwoordelijk voor het controleren van medicatie. Je hebt een rol in de diagnostiek fase, voert opnamegesprekken, bepaalt mede het behandelbeleid en voert dit ook uit. Er kan hierbij ook sprake zijn van opnamen binnen een gedwongen juridisch kader. Je draagt bij aan dossiervorming en controle op dossiers. Er wordt een actieve bijdrage van je gevraagd aan het bieden van onderwijs aan cliënten dat met name gericht is op…

Lees meer...

In de kliniek

…ren en krijgen; je mag bellen; je mag bezoek ontvangen; Als je 12 jaar of ouder bent mag je ook het terrein van Ithaka verlaten. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mag je het terrein niet af. Met de groepsleiding maak je afspraken over hoe vaak een wanneer je mag bellen, mailen, het terrein mag verlaten, een paar dagen naar huis mag, enzovoort. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Als je gedwongen opgenomen bent, gelden andere regels. Meer info…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…ing van CZ en Zilveren Kruis, betreft ook behandelingen die al in 2016 begonnen zijn en waar zij op dit moment 2,6 miljoen euro (!) niet willen vergoeden. Dit kan Emergis, financieel gezien, niet nog een keer doen en zijn we gedwongen om binnen het beschikbare budget te blijven. Wat betekent dit? We hopen nog steeds dat we er samen uit komen. Lukt dit niet dan kunnen we vanaf 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of…

Lees meer...

Verschijnselen dwangstoornis

…eeds maar weer doen. Denk aan handen wassen, controleren of het gas uit is of de deur op slot is. Mensen met dwanghandelingen kunnen dat ook in hun hoofd doen, bijvoorbeeld dingen tellen of steeds maar bidden. Ze voelen zich gedwongen dit te doen, meestal na een dwanggedachte; met de dwanghandelingen willen ze voorkomen dat gebeurt waar ze bang voor zijn. Denk aan het afkloppen op vers hout om allerlei onheil te voorkomen. Of door tientallen…

Lees meer...

Eigen bijdrage en eigen risico

…bijdrage is. Eigen risico Afhankelijk van uw zorgverzekering is het eigen risico in 2018 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro die u aan zorgkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een opname op een klinische afdeling met een maximum van 3 jaar. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het eigen risico is. Soms kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico. Op www.rijksoverheid.nl kunt u lezen of u…

Lees meer...

Behandeling

…dule of een gesprek naar Ithaka komt. Alleen als het echt niet anders kan, word je opgenomen in de kliniek. In onderstaand filmpje wordt door zorgprogrammacoördinator Ellis Trompetter kort iets verteld over eetstoornissen en opname in de kliniek. Hoe lang duurt je behandeling? Hoe lang je behandeling duurt is voor iedereen verschillend. We proberen je behandeling niet langer te laten duren dan één jaar. Maar we weten ook dat eetstoornissen…

Lees meer...

Pilot Intensive Home Treatment

…Emergis onderzoekt via een pilot de mogelijkheden voor het inzetten van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een intensieve vorm van outreachende ambulante ggz, ter vervanging van een opname of verkorting van plaatsen beschikbaar voor cliënten van Emergis, specialistische behandeling. Emergis ontvangt voor deze pilot subsidie van het CZ Fonds….

Lees meer...

Wat is het?

…moeilijk om te ontspannen of vriendschappen aan te gaan of te behouden? Wilt u weten hoe u het best met uw ziekte kunt omgaan of wilt u leren hoe u gezonder kunt leven? Er zijn verschillende trainingen die u hierbij kunnen helpen. Alle trainingen van de Herstelacademie maken u meer zelfredzaam, zorgen dat u beter functioneert en proberen een eventuele opname in de kliniek te voorkomen….

Lees meer...

Behandeling dwangstoornis

…de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling. Medicijnen kunnen u niet altijd genezen, maar zorgen er wel voor dat u minder last heeft van uw problemen. Door medicijnen bent u…

Lees meer...

Vrijheid en sociale contacten bij opname

…end gemaakt. Men dient voor 23.00 uur terug te zijn binnen de afdeling. Er kunnen afspraken gemaakt worden om daarvan af te wijken. Weekendverlof loopt van vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur. Sociale contacten Tijdens uw opname kunt u gewoon contact houden met uw familie, vrienden of anderen. Op iedere afdeling is telefoon en internet. Ook kunt u post ontvangen en versturen. Medewerkers mogen uw post niet lezen. U beheert uw eigen geld,…

Lees meer...

Crisisinterventie

…e instantie kijken we of we u intensieve zorg thuis kunnen bieden: intensive home treatment (IHT). Het IHT-team stabiliseert de crisissituatie door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie…

Lees meer...

Dagbehandeling bij verslaving aan medicijnen

…gsproblemen zijn zo ernstig dat ambulante zorg niet meer voldoende is. Er vindt daarom een intake plaats om te bepalen welk type zorg het beste voor u is: behandeling in de kliniek of dagbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de dagbehandeling staat u maximaal acht weken op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Voor dagbehandeling kunt u aangemeld worden via een ambulante intake of een klinische…

Lees meer...

Behandeling anorexia en boulimia

…taat uit dagelijkse eetmomenten welke altijd begeleid zijn, therapieën, individuele gesprekken en ontspanning. Familie, partners en wettelijke vertegenwoordigers worden zo mogelijk bij de behandeling betrokken. Een klinische opname kan vanaf 16 jaar of ouder. Er wordt in principe geen ondergrens van het BMI gehanteerd. De behandeling richt zich eerst op een gezond gewicht en normaal eetgedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:…

Lees meer...