Sitemap

…ig Acute ggz kinderen Acute ggz volwassenen Crisisinterventie en IHT Crisisopname Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang ADHD Psycholoog Wie beslist? Persoonlijk begeleider Je dossier Angst Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Behandeling in de kliniek Het behandelteam Ik ben in behandeling Afsprakenbeleid Emergis FAQ-pagina afsprakenbeleid Forensische zorg Forensische zorg Wat is het? Voor wie? Behandelaanbod Voorwaard…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij Emergis

…rmatie die u hier kunt vinden, geldt alleen voor cliënten die binnenkort of nu al zijn opgenomen op een afdeling van Emergis in Kloetinge. Vragen uw problemen een intensieve behandeling? Dan is het soms beter dat u tijdelijk opgenomen wordt. De meeste mensen geven zelf toestemming voor een opname bij Emergis. We spreken dan van een vrijwillige opname. U blijft dan een tijdje op een afdeling en krijgt veel begeleiding. U volgt dagelijks een of meer…

Lees meer...

Agenda Emergis

…tencommissie anonieme zitting 19 april 2021 – Uitspraak klachtencommissie inzake klaagschrift 16 maart 2021 – Uitspraak klachtencommissie inzake klaagschrift 10 augustus 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake gedwongen opname en gedwongen medicatie 19 mei 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake klaagschrift 23 maart 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake separatie 23 maart 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake dwangmedicatie…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor ouderen

Opname in de kliniek Kunt u het wegens ernstige en hardnekkige psychiatrische problematiek thuis niet meer volhouden? En kunnen uw partner, kinderen of andere verzorgers u ook niet meer de benodigde zorg bieden? Dan kan een opname in de kliniek nodig zijn. Emergis biedt hiervoor deskundige behandeling, begeleiding en verzorging in Kloetinge en in Terneuzen (locatie de Ferleman)….

Lees meer...

Opname in de kliniek

Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie. In de kliniek zorgen we ervoor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…t (FACT)-teams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling. Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu opgenomen bij de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het ADRZ in Vlissingen, bij de PAAZ van het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcen…

Lees meer...

High & intensive care (HIC)

…een gesloten afdeling voor mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten. De HIC biedt acute en hoog intensieve psychiatrische zorg aan mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Een opname op de HIC kan vrijwillig of gedwongen zijn. High & Intensive Care: de afdeling Op de HIC is ruimte voor 23 patiënten en bestaat uit twee high care afdelingen. Zodra u op de HIC bent, prob…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…ogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen. Wanneer stopt de hulp van het IHT-team? U krijgt drie weken hulp van het IHT-team. Dit kan met maximaal drie weken verlengd worden maar kan zeker ook korter zijn. Bereikbaarh…

Lees meer...

Onze folders

…or mezelf op Oudercursus ASS Oudercursus ADHD Tim en flapoor ZAG jeugd bij opname Klinische behandeling acuut hoog intensief HIC_informatie voor naasten en familie bij opname MC I_informatie voor familie en naasten MC2_informatie voor familie en naasten Meld- en Actiepunt Bemoeizorg Narratieve Exposure Therapie Welcome to HIC Welcome to MC I (Medium Care I) Welcome to MC II (Medium Care II) Welkom op MC I (Medium Care I) Welkom op medium care II (…

Lees meer...

Uw rechten

…telling. Dan is het goed te weten dat u rechten heeft. Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet verplichte ggz (Wvggz). In de WGBO staan algemene patiëntenrechten en in de Wvggz staat welke rechten mogen worden beperkt als u gedwongen zorg krijgt. U vindt hier informatie over uw rechten. Emergis heeft ook de brochure Uw rechten bij een vrijwillige opname of behandeling. Deze geeft een overzicht v…

Lees meer...

Behandeling van een psychose

…eten we ingrijpen omdat iemand bijvoorbeeld zichzelf verwaarloost of andere mensen bedreigt. In dat geval kan iemand tegen zijn zin worden opgenomen. Voor zo’n gedwongen opname moet altijd, eventueel via de huisarts, contact worden opgenomen met Emergis….

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…den. Dit kan Emergis, financieel gezien, niet nog een keer doen en zijn we gedwongen om binnen het beschikbare budget te blijven. Wat betekent dit? We hopen nog steeds dat we er samen uit komen. Lukt dit niet dan kunnen we vanaf 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of Zilveren Kruis niet meer in zorg nemen. Lopende behandelingen blijven we voorzetten, mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben en…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…et behandelbeleid en voert dit ook uit. Er kan hierbij ook sprake zijn van opnamen binnen een gedwongen juridisch kader. Je draagt bij aan dossiervorming en controle op dossiers. Er wordt een actieve bijdrage van je gevraagd aan het bieden van onderwijs aan cliënten dat met name gericht is op psychiatrische stoornissen in combinatie met somatische problematiek Jouw werkplek Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks beha…

Lees meer...

Webinar Bruggen bouwen

…erstandelijke gehandicaptenzorg? Binnen welk juridisch kader kan eventueel gedwongen zorg geboden worden? Duwen we hem van de ene kant van de brug naar de andere kant? Of erger nog, beland hij in het water? In dit webinar gaan we aan de hand van casuïstiek kijken hoe vanuit de verschillende sectoren de casus benaderd kan worden. We staan stil bij een ontwikkelingsgerichte en ondersteunende benadering versus een meer stoornisgerichte herstelbenader…

Lees meer...

De Monitor onderzoekt agressie tegen hulpverleners in de ggz

…gemist? Kijk het hier terug. Voorafgaand aan de reportage is een aantal nieuwsartikelen gepubliceerd op de website van De Monitor: Je moet als werkgever ook de veiligheid van je medewerkers garanderen Soms gaan we over tot gedwongen ontslag van agressieve patiënten Wijkagent: ‘Als je een incident niet meldt, geef je een cliënt de kans om het weer te doen’ Tachtig procent van de hulpverleners in psychiatrie heeft te maken met geweld patiënten…

Lees meer...

Verschijnselen dwangstoornis

…ofd doen, bijvoorbeeld dingen tellen of steeds maar bidden. Ze voelen zich gedwongen dit te doen, meestal na een dwanggedachte; met de dwanghandelingen willen ze voorkomen dat gebeurt waar ze bang voor zijn. Denk aan het afkloppen op vers hout om allerlei onheil te voorkomen. Of door tientallen keren de handen te wassen, voorkomen dat ze een besmettelijke ziekte krijgen; er zijn verschillende soorten dwanghandelingen: controleren, schoonmaken en w…

Lees meer...

Emergis zeer bezorgd over besluit NZa

…de Zeeuwse burgers. We zijn zeer bezorgd dat Emergis de komende drie jaar gedwongen zal worden tot verregaande bezuinigingen die een direct effect hebben op de zorg die Emergis verleent aan psychisch kwetsbare inwoners van Zeeland. Het is niet uit te sluiten dat Emergis dan zorg zal moeten afstoten, waardoor inwoners van Zeeland voor deze zorg aangewezen zullen zijn op grote aanbieders van buiten Zeeland. Ook zal dit gevolg hebben voor onze medew…

Lees meer...

Centraal nummer crisisopvang

…aanmeldingen, intakes en advies: 0118 46 98 69. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. De crisisopvang biedt hulp aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Cliënten kunnen zich aanmelden via het centrale nummer. Na de aanmelding is er een telefonische intake en bekijken w…

Lees meer...

Maatschappelijke opvang

…ben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Na de aanmelding is er een telefonische intake met de cliënt. Daarna bekijken we of de cliënt terecht kan op een van onze locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is het veiliger dat een cliënt buiten Zeeland opgevangen wordt? Dan proberen wij een geschikte plaats te vinden. Aanmelden Centraal aanmeldnummer crisisopv…

Lees meer...

Veilige opvang

…andere opvang….

Lees meer...

Emergis betaalt nooit zwijggeld

…om in deze overeenkomst op te nemen dat partijen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de overeenkomst. Cliënten worden hiermee niet gedwongen het incident geheim te houden. Emergis betaalt nooit zwijggeld….

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 4/5

…l klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, waaronder crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in twee gesloten afdelingen en één open afdeling. De totale opname-mogelijkheid is 29 bedden. De behandeling is laagdrempelig, eclectisch en individueel gericht. Voor deze afdeling zijn wij met spoed op zoek naar een collega. Uw functie U biedt ADL-zorg, begeleiding, structu…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…gelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duurt. Zodra de patiënt thuis is, biedt het team extra ondersteuning totdat de patiënt weer stabiel genoeg is om reguliere zorg te krijgen. In Zeeuws-Vlaanderen is het IHT-team al ruim een jaar aan de slag. Boven de Westerschelde is er vanaf deze week een IHT-team voor de Oosterschelderegio en een IHT-…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…trumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling, crisisdienst en team psychiatrische zorg thuis. Uw werkplek is voornamelijk afdeling Opname. Voor het secretariaat de CA & AZ zijn wij op zoek naar een secretaresse/Zorg Registratie Assistente. In deze functie biedt u secretariële/administratieve ondersteuning aan het zorgprogramma en de juiste verwerking van de aanmeldgegevens van nieuwe cliënten. U verrich…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…richt op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar de crisisafdeling. Je bent nadrukkelijk betrokken bij FACT zowel in de directe uitvoering als ook consultatief. Je maakt deel uit van een team met een vaste psychiater waarmee wekelijks overleg plaats vindt. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestel…

Lees meer...

Nachtopvang Het Witte Huis

…en opname plaats. Er is plaats voor maximaal tien cliënten. Bij de eerste opname vindt er een opnamegesprek plaats met een medewerker. De kosten voor de nachtopvang bedragen €7,50 per nacht. Kan de cliënt niet betalen, dan zal er gekeken worden naar een passende regeling. Mogelijke redenen tot weigering zijn: ernstige agressie, ernstig psychotisch gedrag, het dusdanig onder invloed zijn van alcohol en/of drugs dat veiligheid in het geding is. In…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…n woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 1 De Emergis Medium Care 1 (MC1) is volop in ontwikkeling. MC1 is er vo…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…n woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 2 Deze medium care-afdeling kent een overgangsfase. In eerste instantie…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Bij een klinische opname komt de afdeling high & intensive care (HIC) in actie. In deze omgeving verleent het team zorg aan cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Kortdurende opname in een maximaal beschermde omgeving is daarbij het uitgangspunt; dwang en drang worden maximaal voorkomen. Jouw…

Lees meer...

Klinische behandeling

…et, douche en woonkamer zijn voor gezamenlijk gebruik. Lees alles over een opname in de kliniek verslavingszorg in deze folder. Kliniek dubbele diagnose Kliniek dubbele diagnose is een klinische afdeling waar het multidisciplinaire team geïntegreerde behandeling biedt aan cliënten met verslaving en psychiatrische problematiek. De kliniek dubbele diagnose bestaat uit veertien bedden, verdeeld over drie groepen waarvan er twee gesloten zijn. Er word…

Lees meer...

Familievertrouwenspersoon

…eden ter ondersteuning. In alle andere situaties zoals tijdens vrijwillige opname in de kliniek of als er sprake is van verplichte zorg kunt u bij de fvp terecht voor informatie, advies, brede ondersteuning en een luisterend oor. Lees hieronder verder en bekijk de animatievideo.   Stel direct een vraag aan de fvp. Als familielid of naastebetrokkene van iemand met psychiatrische problemen kunt u veel vragen hebben. Over de stoornis en de hulpverlen…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…programma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Dagbehandeling biedt behandeling aan patiënten voor wie ambulante hulp onvoldoende is maar voor wie een klinische opname niet of niet langer nodig is. Dagbehandeling biedt door het aanbod van therapieën, de behandelintensiteit en de multidisciplinaire aanpak meerdere aangrijpingspunten…

Lees meer...

Wat is het?

…elpen. Alle trainingen van de Herstelacademie maken u meer zelfredzaam, zorgen dat u beter functioneert en proberen een eventuele opname in de kliniek te voorkomen….

Lees meer...

Afdeling van Emergis ouderenpsychiatrie getroffen door corona

…eraard wel mogelijk. Verlof of (dag)delen naar huis kan nu helaas niet. Nieuwe patiënten kunnen tijdens de quarantaineperiode niet op de betreffende afdeling opgenomen worden. Als toch een opname nodig is, dan wijken we uit naar andere afdelingen van Emergis. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen van besmettingen op andere afdelingen….

Lees meer...

Vrijheid en sociale contacten bij opname

…t van vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur. Sociale contacten Tijdens uw opname kunt u gewoon contact houden met uw familie, vrienden of anderen. Op iedere afdeling is telefoon en internet. Ook kunt u post ontvangen en versturen. Medewerkers mogen uw post niet lezen. U beheert uw eigen geld, tenzij u een bewindvoerder of curator heeft. Bezoektijden Uiteraard kunnen uw familie en vrienden u bezoeken. De bezoektijden zijn: maandag, dinsdag, donder…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis voor ouderen

…ren met psychiatrische problemen. Met psychiatrische zorg thuis kunt u een opname in de kliniek voorkomen of verkorten. Krijgt u PZT? Dan hoeft u voor deze zorg niet naar Emergis te komen. Wij komen bij u thuis. Heel vertrouwd in uw eigen omgeving kunt u een beroep doen op onze PZT-verpleegkundigen voor al die onderdelen van het dagelijks leven die voor u niet meer als vanzelfsprekend gelden. Daarbij is veel aandacht voor uw specifieke problematie…

Lees meer...

Behandeling dwangstoornis

…deling Soms zijn de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling. Medicijnen kunnen u niet altijd genezen, maar zorgen er wel voor dat u minder last heeft van uw problemen. Door med…

Lees meer...

Eigen bijdrage en eigen risico

…gkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een opname op een klinische afdeling met een maximum van drie jaar. Wanneer u heeft gekozen voor een extra eigen risico, kan het eigen risico hoger zijn dan € 385,-. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw ziektekostenpolis. Wilt u meer weten over het eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het standaard eigen ri…

Lees meer...

Pilot Intensive Home Treatment

…Emergis onderzoekt via een pilot de mogelijkheden voor het inzetten van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een intensieve vorm van outreachende ambulante ggz, ter vervanging van een opname of verkorting van plaatsen beschikbaar voor cliënten van Emergis, specialistische behandeling. Emergis ontvangt voor deze pilot subsidie van het CZ Fonds….

Lees meer...

Boekpresentatie ‘Beschermd wonen, het mag wat kosten.’

…onen in Zeeland onderzocht. Dak – en thuisloosheid of langdurige klinische opname zijn de twee alternatieven die cliënten noemen als beschermd wonen weg zou vallen. Scenario’s die in beide gevallen meer kosten voor de samenleving maar ook opnieuw groot persoonlijk leed met zich kunnen meebrengen. Een uitkomst die tot nadenken stemt. Tijdens de boekpresentatie worden de belangrijkste onderzoeksresultaten, preventie en het toevoegen van kwaliteit va…

Lees meer...

Behandeling sociale angststoornis

…reken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met angst biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling. Medicijnen kunnen u niet altijd genezen, maar zorgen er wel voor dat u minder last heeft van uw problemen. Door medicijnen bent u bijvoorbeeld minder ang…

Lees meer...

Crisisinterventie

…oorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie of crisisopname worden met u afspraken gemaakt over een vervolgbehandeling of nazorg. Ik heb acuut hulp nodig…

Lees meer...

Aanmelden nachtopvang Het Witte Huis

…en. Een medewerker van Het Witte Huis bepaalt wie er in aanmerking komt voor een slaapplaats. Als er meer mensen dan plaatsen zijn, dan vallen de mensen die in de afgelopen 30 dagen het meest van de nachtopvang gebruik hebben gemaakt, af. Er zijn bepaalde opnamecriteria, waaronder (ernstig) agressief gedrag of ernstig psychotisch zijn, waardoor mensen niet opgenomen worden in Het Witte Huis. U krijgt een warme maaltijd bij opname. Om 07.30 uur wor…

Lees meer...

Eigen ervaringsverhaal

…n verhuizing waren er terug geluiden in mijn hoofd gekomen. Bij de laatste opname leerde ik met hout werken. Ik ontdekte dat ik redelijk handig was. Weer thuis ben ik in een werkplaats meubels gaan maken. Sindsdien gaat het beter met mij. Ik ontmoet nieuwe mensen en ik ga gemakkelijker ergens naar toe. Het valt niet mee om met schizofrenie een normaal leven te leiden. Maar toch ben ik nu gelukkig met het leven dat ik leid. Ik had me het leven ande…

Lees meer...

Ervaringen van ouders

…en nauwelijks wat dat betekende. We bleven met veel vragen achter. Na zijn opname is hij terug bij ons in Zeeland komen wonen. Voor ons is het belangrijk geweest dat we hebben kunnen deelnemen aan een oudercursus ‘Omgaan met schizofrenie’. Wanneer je de verhalen van andere ouders hoort, herken je zoveel van je eigen kind. Schizofrenie is echt een ziekte. Je kind moet daar mee leren omgaan, maar ook als ouders hebben we onze verwachting behoorlijk…

Lees meer...

Emergis sluit vijftien bedden ouderenpsychiatrie

…de basis-ggz; ouderenpsychiatrie zet Volledig Pakket Thuis in om klinische opnames te voorkomen of te verkorten; bij de start van een klinische behandeling wordt met de cliënt en diens familie afgesproken hoe lang de opname duurt en wat het vervolg is; cliënten stromen eerder door naar verpleeg -en verzorgingshuizen, met aanvullende ambulante ondersteuning vanuit ouderenpsychiatrie. Aanleiding De directe aanleiding van de gedeeltelijke sluiting is…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…l klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, gericht op crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in 2 gesloten afdelingen en 1 open afdeling. De totale opnamecapaciteit is 29 bedden. Voor het zorgonderdeel klinische zorg acuut en hoog intensief zijn wij opzoek naar een collega. Je functie Als GGZ-VS geef je vorm en uitvoering aan de behandelverantwoordelijkheid samen m…

Lees meer...

Ik wil thuis wonen

…Ik wil thuis wonen We streven er altijd naar u zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Alleen als het echt niet anders kan, kunt u opgenomen worden om u psychische of verslavingsproblemen te behandelen. Om thuis te blijven wonen of weer thuis te gaan wonen na bijvoorbeeld een opname, bieden we u verschillende ondersteuningsmogelijkheden….

Lees meer...

Coronabesmettingen bij High & Intensive Care van Emergis

…eldt in ieder geval tot nader order van de GGD. Nieuwe patiënten kunnen tijdens de quarantaineperiode niet op de HIC opgenomen worden. Als toch een opname nodig is, dan wijken we uit naar andere afdelingen van Emergis….

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…r vrijwillig. Medicijnen zijn een onderdeel van de behandeling. Tijdens de opname houdt het Flexible-ACT-team contact met de cliënt. Ook regelt het team alles wat nodig is om weer terug naar huis te kunnen gaan. Bijvoorbeeld maatschappelijke hulp en hulp bij herstel van (familie)relaties. Als de cliënt weer thuis is, geeft het Flexible-ACT-team nazorg. De cliënt krijgt meerdere keren per week bezoek. Is de cliënt hersteld en in een stabiele(re) fa…

Lees meer...