Gedwongen opname

…egel zoals de IBS. Een RM wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. U kunt zelf ook een RM aanvragen. Zelfbinding Zelfbinding is bedoeld voor mensen die weten dat ze goede en slechte perioden hebben. Samen met uw psychiater kunt u afspraken maken over waar u wilt worden opgenomen en hoe u behandeld wilt worden als het slechter met u gaat. Gaat het slechter met u dan behandelt men u volgens afspraken die u samen heeft gemaa…

Lees meer...

Opname in kliniek bij verslaving aan medicijnen

…ert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere klinische vervolgbehandeling. 24 uur per dag zorg In de kliniek begeleiden we u 24 uur per dag tijdens het afkicken. Dat is belangrijk als u lichamelijke…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij drugsverslaving

…ert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere klinische vervolgbehandeling. 24 uur per dag zorg In de kliniek begeleiden we u 24 uur per dag tijdens het afkicken. Dat is belangrijk als u lichamelijke…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor alcoholverslaving

…ert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere klinische vervolgbehandeling. 24 uur per dag zorg In de kliniek begeleiden we u 24 uur per dag tijdens het afkicken. Dat is belangrijk als u lichamelijke…

Lees meer...

Opname in de kliniek bij Emergis

…rmatie die u hier kunt vinden, geldt alleen voor cliënten die binnenkort of nu al zijn opgenomen op een afdeling van Emergis in Kloetinge. Vragen uw problemen een intensieve behandeling? Dan is het soms beter dat u tijdelijk opgenomen wordt. De meeste mensen geven zelf toestemming voor een opname bij Emergis. We spreken dan van een vrijwillige opname. U blijft dan een tijdje op een afdeling en krijgt veel begeleiding. U volgt dagelijks een of meer…

Lees meer...

Sitemap

…reatment Opname in de kliniek Op de afdeling Vrijheid en sociale contacten Gedwongen opname Dwangbehandeling Huisregels Uw behandeling is klaar Depressie Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Behandeling in de kliniek Het behandelteam In de kliniek Nachtdienst Activiteitenbegeleider Dwang Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Het behandelteam School Creatieve therapeut Eetstoornissen Voor ver…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor ouderen

Opname in de kliniek Kunt u het wegens ernstige en hardnekkige psychiatrische problematiek thuis niet meer volhouden? En kunnen uw partner, kinderen of andere verzorgers u ook niet meer de benodigde zorg bieden? Dan kan een opname in de kliniek nodig zijn. Emergis biedt hiervoor deskundige behandeling, begeleiding en verzorging in Kloetinge en in Terneuzen (locatie de Ferleman)….

Lees meer...

Opname in de kliniek

Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie. In de kliniek zorgen we ervoor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën…

Lees meer...

Omroep Zeeland: Romy vertelt over haar opname in de kliniek eetstoornissen bij Emergis

…Een aantal weken geleden (nét voordat we allemaal thuis moesten blijven vanwege het coronavirus), kwam Omroep Zeeland opnames maken bij de kliniek eetstoornissen van Emergis. Achter de schermen wordt bij Emergis namelijk heel hard gewerkt om het keurmerk voor TOPGGz te behalen op het gebied van eetstoornissen. Daarnaast interviewden ze Romy Thuy uit Vogelwaarde over haar eetstoornis en de opname bij Emergis.  …

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…ogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen. Wanneer stopt de hulp van het IHTteam? U krijgt maximaal zes weken hulp van het IHT-team. Dit kan zeker ook korter zijn. Bereikbaarheid Informatie over de bereikbaarheid van…

Lees meer...

Behandeling autisme

…ier van reageren op de omgeving. Dit gebeurt vaak in de eerste fase van de opname. In de tweede helft van de opnameperiode gaan wij u stimuleren met de aangeboden kennis, behandeling en hulpmiddelen uw plek in de maatschappij weer op te pakken. Langdurende intensieve behandelopname Tijdens een langdurende intensieve behandelopname verblijft u op de klinische behandeling ASS op het terrein van Emergis. Een langdurende intensieve behandeling duurt m…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…ekelijkse evaluatie. De ambulante verwijzer blijft betrokken en pakt na de opname de verdere behandeling weer op. Duur Het uitgangspunt is maximaal 21 dagen. De opname kan verlengd worden met een week resocialisatie. Zorgpad klinisch lang, drie tot twaalf weken. Doelen kunnen zijn: behandeling voor persoonlijke doelen van de cliënt middels IDDT; diagnostiek; werken aan motivatie Inhoudelijke beschrijving van het aanbod Dagprogramma met diverse mod…

Lees meer...

Dwangbehandeling

…angbehandeling kan alleen voor komen als u gedwongen bent opgenomen. Bij dwangbehandeling krijgt u behandeling terwijl u dat niet wilt. U mag alleen onder dwang behandeld worden als u een gevaar bent voor uzelf of voor anderen. Of als de gedwongen opname zonder die behandeling erg lang gaat duren. Dwangbehandeling mag nooit langer duren dan nodig is. U krijgt altijd vooraf bericht als er dwangbehandeling gaat plaatsvinden. Bent u het daarmee niet…

Lees meer...

Agenda Emergis

…Uitspraken van de klachtencommissie 10 augustus 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake gedwongen opname en gedwongen medicatie 19 mei 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake klaagschrift 23 maart 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake separatie 23 maart 2020 – Uitspraak klachtencommissie inzake dwangmedicatie…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…t (FACT)-teams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling. Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu opgenomen bij de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het ADRZ in Vlissingen, bij de PAAZ van het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcen…

Lees meer...

Aanmelden en intake vrouwencrisisopvang

…u bij ons aan het juiste adres bent en of een acute opname nodig is. We inventariseren wat er met u gebeurd is, waarom opvang nodig is en op welke probleemgebieden u hulp vraagt of verwacht. Op basis van die informatie wordt besloten of er tot opname wordt overgegaan. Opname volgt vaak nog diezelfde dag of de dag erna. Aanmelden U kunt zichzelf rechtstreeks bij ons aanmelden of laten aanmelden door een hulpverlener die u al kent. Het centrale num…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 4/5

…l klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, waaronder crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in twee gesloten afdelingen en één open afdeling. De totale opname-mogelijkheid is 29 bedden. De behandeling is laagdrempelig, eclectisch en individueel gericht. Voor deze afdeling zijn wij met spoed op zoek naar een collega. Uw functie U biedt ADL-zorg, begeleiding, structu…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…gelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duurt. Zodra de patiënt thuis is, biedt het team extra ondersteuning totdat de patiënt weer stabiel genoeg is om reguliere zorg te krijgen. In Zeeuws-Vlaanderen is het IHT-team al ruim een jaar aan de slag. Boven de Westerschelde is er vanaf deze week een IHT-team voor de Oosterschelderegio en een IHT-…

Lees meer...

Uw rechten

…at u rechten heeft. Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de WGBO staan algemene patiëntenrechten en in de Wet BOPZ staat welke rechten mogen worden beperkt als u gedwongen bent opgenomen. U vindt hier informatie over uw rechten. Emergis heeft ook de brochure Uw rechten als cliënt. Deze geeft een overzicht van uw rechten en geeft…

Lees meer...

Behandeling van een psychose

…eten we ingrijpen omdat iemand bijvoorbeeld zichzelf verwaarloost of andere mensen bedreigt. In dat geval kan iemand tegen zijn zin worden opgenomen. Voor zo’n gedwongen opname moet altijd, eventueel via de huisarts, contact worden opgenomen met Emergis….

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…richt op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar de crisisafdeling. Je bent nadrukkelijk betrokken bij FACT zowel in de directe uitvoering als ook consultatief. Je maakt deel uit van een team met een vaste psychiater waarmee wekelijks overleg plaats vindt. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestel…

Lees meer...

Soteria

…opgenomen die een eerste of herhaalde psychose doormaken. Het doel van de opname is dat ze stabiliseren en weer herstellen. De jongeren worden door de psychose heen begeleid zodat ze weer terug kunnen gaan naar huis, naar school of werk. Vanaf het begin van de behandeling is er contact met het gezin. Dit vinden wij erg belangrijk voor het herstel. Tijdens de behandeling wordt de medicatie zo laag mogelijk ingezet en in nauw overleg met client en…

Lees meer...

Nachtopvang Het Witte Huis

…en opname plaats. Er is plaats voor maximaal tien cliënten. Bij de eerste opname vindt er een opnamegesprek plaats met een medewerker. De kosten voor de nachtopvang bedragen €4,50 per nacht. Kan de cliënt niet betalen, dan zal er gekeken worden naar een passende regeling. Mogelijke redenen tot weigering zijn: ernstige agressie, ernstig psychotisch gedrag, het dusdanig onder invloed zijn van alcohol en/of drugs dat veiligheid in het geding is. In…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…n woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 1 De Emergis Medium Care 1 (MC1) is volop in ontwikkeling. MC1 is er vo…

Lees meer...

Begeleiding vrouwencrisisopvang

…kunt leren; het her- en erkennen van de eigen problematiek; oefenen met en/of aanleren van (sociale) vaardigheden; het wekelijks groepsgesprek. Hoe lang duurt de opname? We streven ernaar de opname zo kort mogelijk te houden. Het maximum is drie tot zes maanden….

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…trumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling, crisisdienst en team psychiatrische zorg thuis. Uw werkplek is voornamelijk afdeling Opname. Voor het secretariaat de CA & AZ zijn wij op zoek naar een secretaresse/Zorg Registratie Assistente. In deze functie biedt u secretariële/administratieve ondersteuning aan het zorgprogramma en de juiste verwerking van de aanmeldgegevens van nieuwe cliënten. U verrich…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Bij een klinische opname komt de afdeling high & intensive care (HIC) in actie. In deze omgeving verleent het team zorg aan cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Kortdurende opname in een maximaal beschermde omgeving is daarbij het uitgangspunt; dwang en drang worden maximaal voorkomen. Jouw…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…n woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 2 Deze medium care-afdeling kent een overgangsfase. In eerste instantie…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…programma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Dagbehandeling biedt behandeling aan patiënten voor wie ambulante hulp onvoldoende is maar voor wie een klinische opname niet of niet langer nodig is. Dagbehandeling biedt door het aanbod van therapieën, de behandelintensiteit en de multidisciplinaire aanpak meerdere aangrijpingspunten…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…den. Dit kan Emergis, financieel gezien, niet nog een keer doen en zijn we gedwongen om binnen het beschikbare budget te blijven. Wat betekent dit? We hopen nog steeds dat we er samen uit komen. Lukt dit niet dan kunnen we vanaf 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of Zilveren Kruis niet meer in zorg nemen. Lopende behandelingen blijven we voorzetten, mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben en…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…et behandelbeleid en voert dit ook uit. Er kan hierbij ook sprake zijn van opnamen binnen een gedwongen juridisch kader. Je draagt bij aan dossiervorming en controle op dossiers. Er wordt een actieve bijdrage van je gevraagd aan het bieden van onderwijs aan cliënten dat met name gericht is op psychiatrische stoornissen in combinatie met somatische problematiek Jouw werkplek Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks beha…

Lees meer...

Veilige opvang

…beeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie. Opvang bij Veilige Opvang is niet mogelijk als u: verslaafd bent aan alcohol of drugs; ernstige psychiatrische problemen heeft; een gevaar bent voor uzelf of voor anderen; veel verzorging nodig heeft. U wordt dan doorverwezen naar een andere opvang. Dat geldt ook voor jongens ouder dan vijftien jaar. Zij kunnen niet bij hun moeder bij Veilige Opvang w…

Lees meer...

Maatschappelijke opvang

…ben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Na de aanmelding is er een telefonische intake met de cliënt. Daarna bekijken we of de cliënt terecht kan op een van onze locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is het veiliger dat een cliënt buiten Zeeland opgevangen wordt? Dan proberen wij een geschikte plaats te vinden. Aanmelden Centraal aanmeldnummer crisisopv…

Lees meer...

Centraal nummer crisisopvang

…aanmeldingen, intakes en advies: 0118 46 98 69. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. De crisisopvang biedt hulp aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Cliënten kunnen zich aanmelden via het centrale nummer. Na de aanmelding is er een telefonische intake en bekijken w…

Lees meer...

Verschijnselen dwangstoornis

…ofd doen, bijvoorbeeld dingen tellen of steeds maar bidden. Ze voelen zich gedwongen dit te doen, meestal na een dwanggedachte; met de dwanghandelingen willen ze voorkomen dat gebeurt waar ze bang voor zijn. Denk aan het afkloppen op vers hout om allerlei onheil te voorkomen. Of door tientallen keren de handen te wassen, voorkomen dat ze een besmettelijke ziekte krijgen; er zijn verschillende soorten dwanghandelingen: controleren, schoonmaken en w…

Lees meer...

De Monitor onderzoekt agressie tegen hulpverleners in de ggz

…gemist? Kijk het hier terug. Voorafgaand aan de reportage is een aantal nieuwsartikelen gepubliceerd op de website van De Monitor: Je moet als werkgever ook de veiligheid van je medewerkers garanderen Soms gaan we over tot gedwongen ontslag van agressieve patiënten Wijkagent: ‘Als je een incident niet meldt, geef je een cliënt de kans om het weer te doen’ Tachtig procent van de hulpverleners in psychiatrie heeft te maken met geweld patiënten…

Lees meer...

Emergis betaalt nooit zwijggeld

…om in deze overeenkomst op te nemen dat partijen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de overeenkomst. Cliënten worden hiermee niet gedwongen het incident geheim te houden. Emergis betaalt nooit zwijggeld….

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…r vrijwillig. Medicijnen zijn een onderdeel van de behandeling. Tijdens de opname houdt het Flexible-ACT-team contact met de cliënt. Ook regelt het team alles wat nodig is om weer terug naar huis te kunnen gaan. Bijvoorbeeld maatschappelijke hulp en hulp bij herstel van (familie)relaties. Als de cliënt weer thuis is, geeft het Flexible-ACT-team nazorg. De cliënt krijgt meerdere keren per week bezoek. Is de cliënt hersteld en in een stabiele(re) fa…

Lees meer...

Wat is het?

…elpen. Alle trainingen van de Herstelacademie maken u meer zelfredzaam, zorgen dat u beter functioneert en proberen een eventuele opname in de kliniek te voorkomen….

Lees meer...

Dagbehandeling bij verslaving aan medicijnen

…behandeling in de kliniek of deeltijdbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de deeltijdbehandeling staat u op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Voor deeltijdbehandeling kunt u aangemeld worden via het ambulant regioteam. Het behandelplan, dat is opgesteld samen met uw regiebehandelaar, staat centraal. We stellen het plan al, voordat u aan de deeltijdbehandeling begint, met u op zodat we direct met…

Lees meer...

Vrijheid en sociale contacten bij opname

…t van vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur. Sociale contacten Tijdens uw opname kunt u gewoon contact houden met uw familie, vrienden of anderen. Op iedere afdeling is telefoon en internet. Ook kunt u post ontvangen en versturen. Medewerkers mogen uw post niet lezen. U beheert uw eigen geld, tenzij u een bewindvoerder of curator heeft. Bezoektijden Uiteraard kunnen uw familie en vrienden u bezoeken. De bezoektijden zijn: maandag, dinsdag, donder…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis voor ouderen

…ren met psychiatrische problemen. Met psychiatrische zorg thuis kunt u een opname in de kliniek voorkomen of verkorten. Krijgt u PZT? Dan hoeft u voor deze zorg niet naar Emergis te komen. Wij komen bij u thuis. Heel vertrouwd in uw eigen omgeving kunt u een beroep doen op onze PZT-verpleegkundigen voor al die onderdelen van het dagelijks leven die voor u niet meer als vanzelfsprekend gelden. Daarbij is veel aandacht voor uw specifieke problematie…

Lees meer...

Behandeling dwangstoornis

…deling Soms zijn de problemen zo ernstig, dat iemand tijdelijk niet thuis kan wonen. U wordt dan opgenomen in de kliniek. Daar krijgt u veel hulp, dag en nacht. We spreken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling. Medicijnen kunnen u niet altijd genezen, maar zorgen er wel voor dat u minder last heeft van uw problemen. Door med…

Lees meer...

Eigen bijdrage en eigen risico

…gkosten maakt, terugbetaalt aan uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een opname op een klinische afdeling met een maximum van drie jaar. Wanneer u heeft gekozen voor een extra eigen risico, kan het eigen risico hoger zijn dan € 385,-. De hoogte van uw eigen risico staat vermeld op uw ziektekostenpolis. Wilt u meer weten over het eigen risico? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het standaard eigen ri…

Lees meer...

Pilot Intensive Home Treatment

…Emergis onderzoekt via een pilot de mogelijkheden voor het inzetten van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een intensieve vorm van outreachende ambulante ggz, ter vervanging van een opname of verkorting van plaatsen beschikbaar voor cliënten van Emergis, specialistische behandeling. Emergis ontvangt voor deze pilot subsidie van het CZ Fonds….

Lees meer...

Eigen ervaringsverhaal

…n verhuizing waren er terug geluiden in mijn hoofd gekomen. Bij de laatste opname leerde ik met hout werken. Ik ontdekte dat ik redelijk handig was. Weer thuis ben ik in een werkplaats meubels gaan maken. Sindsdien gaat het beter met mij. Ik ontmoet nieuwe mensen en ik ga gemakkelijker ergens naar toe. Het valt niet mee om met schizofrenie een normaal leven te leiden. Maar toch ben ik nu gelukkig met het leven dat ik leid. Ik had me het leven ande…

Lees meer...

Crisisinterventie

…oorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie of crisisopname worden met u afspraken gemaakt over een vervolgbehandeling of nazorg. Ik heb acuut hulp nodig…

Lees meer...

Aanmelden nachtopvang Het Witte Huis

…htopvang gebruik hebben gemaakt, af. Mensen die zich ernstig agressief gedragen of ernstig psychotisch zijn, kunnen ook geweigerd worden. U krijgt een warme maaltijd bij opname. Om 07.30 uur wordt u gewekt en kunt u tot 08.15 uur ontbijten. Om 09.00 uur verlaat u de nachtopvang weer….

Lees meer...

Behandeling sociale angststoornis

…reken dan van voltijdbehandeling of klinische dagbehandeling. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Online therapie Voor mensen met angst biedt Interapy online therapie. U wordt dan online behandeld door een ervaren psycholoog. Medicijnen Soms horen medicijnen bij de behandeling. Medicijnen kunnen u niet altijd genezen, maar zorgen er wel voor dat u minder last heeft van uw problemen. Door medicijnen bent u bijvoorbeeld minder ang…

Lees meer...

Psychiaters aan het woord

…Psychiaters aan het woord Introductie Psychiater kortdurende opname Flexible-ACT Psychiater HAT en Soteria Psychiater, lid raad van bestuur…

Lees meer...