Emergis sluit vijftien bedden ouderenpsychiatrie


Emergis ouderenpsychiatrie LBVB

Uiterlijk per 1 april sluit Emergis vijftien bedden op de afdeling ouderenpsychiatrie langdurige en voortgezette behandeling in Kloetinge. Dit besluit is genomen na positieve adviezen van de medezeggenschapsraden. Voor de huidige cliënten van de afdeling heeft de gedeeltelijke sluiting geen gevolgen. Zij kunnen hun behandeling afronden.

Gevolgen personeel
Door de gedeeltelijke sluiting van de afdeling is 12 à 13 fte minder personeel nodig. De boventalligheid ontstaat vooral in de verpleegkundige/verzorgende functies en deels in de behandel- en behandelondersteunende functies. De betreffende medewerkers worden via het interne mobiliteitsbureau begeleid naar een andere werkplek, waarbij Emergis het sociaal plan hanteert. De medewerkers van ouderenpsychiatrie zijn vandaag, 22 januari, geïnformeerd over de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting.

Gevolgen voor de afdelingen
Emergis ouderenpsychiatrie streeft ernaar een expertise- en behandelcentrum te zijn voor ouderen met complexe psychiatrische problematiek. Na de gedeeltelijke sluiting hebben de afdelingen ouderenpsychiatrie in Kloetinge nog 47 bedden. De verwachting is dat ze daarmee kunnen blijven voldoen aan de vraag naar klinische behandeling. Om cliënten goed en snel de juiste hulpvorm te bieden, neemt ouderenpsychiatrie de volgende maatregelen:

  • een deel van de cliënten die tot nu toe hulp kregen binnen ouderenpsychiatrie krijgt voortaan behandeling binnen de basis-ggz;
  • ouderenpsychiatrie zet Volledig Pakket Thuis in om klinische opnames te voorkomen of te verkorten;
  • bij de start van een klinische behandeling wordt met de cliënt en diens familie afgesproken hoe lang de opname duurt en wat het vervolg is;
  • cliënten stromen eerder door naar verpleeg -en verzorgingshuizen, met aanvullende ambulante ondersteuning vanuit ouderenpsychiatrie.

Aanleiding
De directe aanleiding van de gedeeltelijke sluiting is het feit dat de zorgverzekeraars voor 2014 minder zorg hebben ingekocht dan voorgaande jaren – een landelijke ontwikkeling. Daarnaast past de sluiting binnen de uitgangspunten van het Bestuurlijk Akkoord GGZ: het aantal bedden verminderen en meer ambulante en intensievere zorg thuis bieden.

Printversie van deze paginaPrint