Psychiatrische zorg thuis

Psychiatrische Zorg thuis (PZT) is intensieve thuiszorg voor ouderen met psychiatrische problemen. Met psychiatrische zorg thuis kunt u een opname in de kliniek voorkomen of verkorten.

Krijgt u PZT? Dan hoeft u voor deze zorg niet naar Emergis te komen. Wij komen bij u thuis. Heel vertrouwd in uw eigen omgeving kunt u een beroep doen op onze PZT-verpleegkundigen voor al die onderdelen van het dagelijks leven die voor u niet meer als vanzelfsprekend gelden. Daarbij is veel aandacht voor uw specifieke problematiek en zorgvraag.

Printversie van deze paginaPrint