Pilot Intensive Home Treatment


Emergis onderzoekt via een pilot de mogelijkheden voor het inzetten van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een intensieve vorm van outreachende ambulante ggz, ter vervanging van een opname of verkorting van plaatsen beschikbaar voor cliënten van Emergis, specialistische behandeling.

Emergis ontvangt voor deze pilot subsidie van het CZ Fonds.

CZ-fonds

Printversie van deze paginaPrint