Webinar Bruggen bouwen


Over de brug; juiste zorg op de juiste plek voor mensen met een LVB en psychiatrische problematiek.

Waar kan een volwassen man met een IQ van 66 en psychotische verschijnselen terecht? Hoort deze man in de ggz of in de verstandelijke gehandicaptenzorg? Binnen welk juridisch kader kan eventueel gedwongen zorg geboden worden? Duwen we hem van de ene kant van de brug naar de andere kant? Of erger nog, beland hij in het water?

In dit webinar gaan we aan de hand van casuïstiek kijken hoe vanuit de verschillende sectoren de casus benaderd kan worden. We staan stil bij een ontwikkelingsgerichte en ondersteunende benadering versus een meer stoornisgerichte herstelbenadering.

Ook staan we stil bij wat welke sector te bieden heeft aan deskundigheid en hoe we als hulpverleners uit de verschillende sectoren een stap over de brug kunnen zetten zodat de patiënt de juiste zorg krijgt op de juiste plek.

Dit webinar is voor zorgprofessionals werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg.

Bekijk de uitnodiging voor het webinar; Bruggen bouwen.

Klik hier om je aan te melden.

 

Printversie van deze paginaPrint