IHT nu in heel Zeeland


Emergis biedt voortaan intensive home treatment (IHT) in heel Zeeland aan. IHT is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen die in een crisis zijn geraakt. Het IHT-team probeert door een intensieve behandeling in een voor de patiënt veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duurt. Zodra de patiënt thuis is, biedt het team extra ondersteuning totdat de patiënt weer stabiel genoeg is om reguliere zorg te krijgen.

In Zeeuws-Vlaanderen is het IHT-team al ruim een jaar aan de slag. Boven de Westerschelde is er vanaf deze week een IHT-team voor de Oosterschelderegio en een IHT-team voor Walcheren.

Versterken ambulante zorg
Om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland zet Emergis onder meer in op het versterken van de ambulante zorg in heel Zeeland. Intensieve zorg thuis, uitbreiding van deeltijdbehandeling en versterking van de zorg in de wijk maken hiervan onderdeel uit.

In deze folder is meer over IHT van Emergis te lezen.

Printversie van deze paginaPrint