Hoeveel hulp krijgt u van een FACT-team?

…ig en later wat minder. Andere cliënten herstellen snel maar krijgen bijvoorbeeld een psychose. Het Flexible-ACT-team geeft in zo’n situatie tijdelijk extra hulp. Het team bekijkt meerdere keren per week welke cliënten extra hulp nodig hebben. Wat als u geen hulp wilt? Sommige cliënten kunnen of willen geen hulp meer ontvangen. Het Flexible-ACT-team probeert dan toch contact te maken en het vertrouwen te winnen van de cliënt. Het kan gebeuren…

Lees meer...

Acute zorg volwassenen

…che hulp nodig … en ik ben niet in behandeling bij Emergis U belt uw huisarts of de huisartsenpost. De huisarts onderzoekt uw situatie en neemt contact op met Emergis als dat nodig is. U maakt met elkaar afspraken over welke hulp u krijgt en wanneer u die krijgt. Ik heb acuut psychiatrische hulp nodig … en ik ben wel in behandeling bij Emergis U belt uw huisarts of de huisartsenpost. De huisarts bekijkt uw situatie en neemt contact op met…

Lees meer...

Hulp na verkrachting of aanranding

…n dagen of korter geleden heeft plaatsgevonden. Ook slachtoffers waarbij dit langer dan zeven dagen geleden is, kunnen bij het CSG terecht. Dit laatste kan ook betekenen dat het geweld jaren geleden plaats heeft gevonden. De hulp van het CSG is integraal en bestaat uit het bieden van forensische, medische en psychosociale zorg voor het slachtoffer. De meerwaarde ligt in de samenwerking tussen de psychosociale opvang, de medische zorg en – op…

Lees meer...

crisis

…Ik heb acuut hulp nodig. U heeft acuut hulp nodig. Wat is het probleem? Ik heb meteen psychiatrische hulp nodig Mijn kind heeft meteen psychiatrische hulp nodig Ik ben plotseling dakloos Ik ben op de vlucht voor huiselijk geweld…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…Uw functie Centrale aanmelding & acute zorg is één centraal punt voor de aanmelding van alle patiënten van 18 jaar en ouder. Het doel is zo snel mogelijk een optimale koppeling tot stand brengen tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en het gespecialiseerde hulpaanbod van Emergis. Dat gebeurt op basis van gestandaardiseerde instrumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling,…

Lees meer...

Acute stressstoornis

Wanneer zich een acute levensbedreigende gebeurtenis voordoet wordt het stressrespons-systeem geactiveerd

Lees meer...

Sitemap

…Symposium over forensisch werken Symposium psychose Veilig incidenten melden voor cliënten Vergadering medische staf Verpleging Vragenlijst medewerkers Vragenlijst medewerkers Zeeuwse netwerkbijeenkomst autisme Ik heb acuut hulp nodig Acute zorg kinderen Acute zorg volwassenen Crisisinterventie en IHT Crisisopname Maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Arbeidsvoorwaarden Ik ben in behandeling Forensische zorg Forensische zorg Wat is het? Voor…

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…icijnen zijn een onderdeel van de behandeling. Tijdens de opname houdt het Flexible-ACT-team contact met de cliënt. Ook regelt het team alles wat nodig is om weer terug naar huis te kunnen gaan. Bijvoorbeeld maatschappelijke hulp en hulp bij herstel van (familie)relaties. Als de cliënt weer thuis is, geeft het Flexible-ACT-team nazorg. De cliënt krijgt meerdere keren per week bezoek. Is de cliënt hersteld en in een stabiele(re) fase beland, dan…

Lees meer...

Acute zorg kinderen

Acute zorg kinderen en jongeren Als je nog niet in behandeling bij ons bent, bel je de huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is nemen zij contact met ons op. Ben je wel in behandeling bij ons, dan kun je zelf bellen….

Lees meer...

Ik zoek hulp

Welkom op de website van Emergis! Wist u dat een op vier Nederlanders in zijn of haar leven last krijgt van psychische problematiek? Psychische- of verslavingsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Van jong tot oud, van laag- tot hoogopgeleid en ongeacht sociale, culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond. Deze website bevat informatie over psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, angst, depressie, eetstoornissen en trauma. Over…

Lees meer...

Aanmelden bij Ithaka en Amares van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…elden bij Emergis Ben je jonger dan 16 jaar dan melden je ouders/verzorgers je aan. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je zelf aanmelden. Aanmelden kan door op werkdagen tussen 08.30 en 11.00 uur te bellen naar ‘aanmelding en acute zorg’ van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie, telefoonnummer 0113 26 79 13. Het is ook mogelijk om online aan te melden. Zodra wij jouw aanmelding binnen hebben, nemen we telefonisch contact met jou of je ouders op….

Lees meer...

Politie, Witte Kruis en Emergis werken samen bij zorg voor verwarde personen

Politie Zeeland-West-Brabant, Witte Kruis en Emergis tekenden maandag 9 februari een convenant over samenwerking bij opvang van en hulp aan mensen met psychische of verslavingsproblemen die overtredingen begaan, overlast geven of hulp nodig hebben. De afgelopen twaalf jaar is de samenwerking tussen politie, Witte Kruis en Emergis al sterk verbeterd. Toch is er een aantal praktische zaken waarover nog onvoldoende duidelijke afspraken bestaan….

Lees meer...

Wat kun je als familie aan een psychose doen?

…s kan je vragen of je familielid hulp wilt hebben, met de huisarts erover wil praten of met iemand anders die hier ervaring mee heeft. Heel vaak zal iemand die last heeft van een psychose hier niet over willen praten en geen hulp willen. Dan mag je zelf hulp gaan zoeken. Ga naar de huisarts, vertel wat er aan de hand is, en vraag om een verwijzing naar een deskundige. Je mag ook vragen of iemand eens thuis op bezoek wil komen om vast te stellen…

Lees meer...

Wat is een acute stressstoornis?

Wat is een acute stressstoornis? Wanneer zich een acute levensbedreigende gebeurtenis voordoet wordt het stressrespons-systeem geactiveerd. Dit bestaat uit drie natuurlijke reacties: vechten (het gevaar bestrijden); vluchten (het gevaar ontlopen); en bevriezen (doen alsof je dood bent). De ‘bevriesreactie’ ligt aan de basis van de acute stressstoornis. De betrokkene wordt blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis en ondervindt…

Lees meer...

Nieuw telefoonummer voor aanmeldingen

Vanaf 1 juni 2013 heeft Centrale aanmelding & acute zorg van Emergis een nieuw telefoonnummer: 0113 26 70 67. Via dit nummer kunnen verwijzers hun cliënten van 18 jaar en ouder aanmelden voor een screening of voor acute zorg. Cliënten met een verwijzing kunnen zich ook zelf aanmelden via dit nummer. Wie het nummer belt, krijgt eerst een keuzemenu te horen. Centrale aanmelding Centrale aanmelding & acute zorg is één centraal punt voor de…

Lees meer...

Crisisopvang: wat is het?

…Uw verblijf in de crisisopvang In de crisisopvang is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. U leeft met andere mensen in een groep maar heeft wel een eigen slaapkamer. Iedereen verblijft om eigen redenen in de opvang. U krijgt hulp en begeleiding op diverse leefgebieden. Wanneer u bepaalde hulp niet vanuit de opvang kunt krijgen, verwijzen wij u naar andere instanties voor ambulante hulp. Regelmatig kunt u vanuit de opvang cursussen volgen….

Lees meer...

ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.088)

…het regioteam Oosterschelde en biedt, vanuit de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, hulp aan mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per direct, op zoek naar een…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.054)

…het regioteam Oosterschelde en biedt, vanuit de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, hulp aan mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 juli 2016, op zoek naar…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

…van het regioteam Walcheren en biedt, vanuit de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, hulp aan mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 juli 2016, op zoek naar…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.025)

…het regioteam Zeeuws-Vlaanderen biedt, vanuit de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, hulp aan mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 mei 2016, op zoek naar…

Lees meer...

Folders

Folders Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie Algemeen Aanmelding & acute zorg Bewegen en ervaren Deeltijdbehandeling Amares Deeltijdbehandeling voor gezinnen Dagklinische behandeling voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar Een opname bij Amares – info kinderen Een opname bij Amares – info ouders FACT jeugd en gezin Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling Kliniek Ithaka Observatieopname Ithaka Speltherapie…

Lees meer...

Verwijzen

Informatie voor verwijzers Kinder- en jeugdpsychiatrie Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie biedt acute zorg, diagnostiek en specialistische behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Met onze samenwerkingspartners in de regio hebben we aparte afspraken gemaakt over aanmelding en dienstverlening. Wie kan verwijzen naar Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie: Huisartsen GGD-artsen Kinderartsen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te…

Lees meer...

Behandeling acute stressstoornis

…Behandeling acute stressstoornis Een acute stressstoornis gaat meestal vanzelf over. Wanneer de klachten langer dan zes weken aanhouden, heeft u waarschijnlijk last van een posttraumatische stressstoornis. We adviseren u contact op te nemen met uw huisarts….

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…ggz. We werken regionaal in heel Zeeland. Onze FACT-teams begeleiden ggz-patiënten in hun woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…g als uitgangspunten. Klinische behandeling acuut/hoog intensief Wat betreft klinische behandeling maken we onderscheid tussen enerzijds (planbare) specialistische behandeling gericht op een specifieke stoornis en anderzijds acute en (hoog) intensieve zorg voor mensen – ongeacht diagnose – bij wie veiligheid in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Het zorgonderdeel bevind zich in de voorbereidingsfase voor de implementatie van een High…

Lees meer...

Aanmelden en intake vrouwencrisisopvang

…er u zich bij ons aanmeldt voor crisisopvang, kijken we of u bij ons aan het juiste adres bent en of een acute opname nodig is. We inventariseren wat er met u gebeurd is, waarom opvang nodig is en op welke probleemgebieden u hulp vraagt of verwacht. Op basis van die informatie wordt besloten of er tot opname wordt overgegaan. Opname volgt vaak nog diezelfde dag of de dag erna. Aanmelden U kunt zichzelf rechtstreeks bij ons aanmelden of laten…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie: behandeling jongeren 16 - 17 jaar

…dan gaat dat in overleg met de behandelaar. In principe is De Fjord bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar. De Hoop ggz Met De Hoop ggz uit Dordrecht werkt Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie samen op het gebied van acute zorg. De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische en verslavingsproblemen. OdyZee School & College Op het terrein van Emergis in Kloetinge is het OdyZee School & College gevestigd….

Lees meer...

Psychische klachten

U bent op zoek naar hulp Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen. Bijvoorbeeld autisme, borderline, schizofrenie of een angststoornis. Of stress, drugsverslaving, een eetstoornis of somberheid. Die problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak is een psychische ziekte erfelijk. Vaak spelen ook andere factoren een rol. Bijvoorbeeld veel tegenslag in het leven of een erge gebeurtenis. Soms lukt het om de problemen zelf op te…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie - Ithaka en Amares

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie geeft hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Dat gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd, of in de kliniek. Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka en Amares. Ben je jonger dan 18 jaar en heb je psychiatrische problemen? Dan ga je naar Ithaka. Ben je jonger dan 23 jaar en heb je psychiatrische problemen én een lichte verstandelijke…

Lees meer...

Behandeling van een psychose

…n. De familie moet ook altijd betrokken worden bij de behandeling. Door gesprekken met uitleg en tips. De familie maakt immers iemand mee in het dagelijkse leven. Wie thuis redelijk intensieve begeleiding nodig heeft, krijgt hulp van het Flexible-ACT-team. Zij hebben veel deskundigen die allemaal bereid zijn om je verder te helpen. Soteria Wanneer iemand te onrustig is om thuis te blijven, is er bij Emergis een huis waar mensen met een (eerste)…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij

…en aan de maatschappij. Emergis juicht dat toe. Daarom bieden we hen enerzijds behandeling en anderzijds zorg en begeleiding bij alledaagse zaken. Samen met de cliënt, zijn sociaal netwerk en maatschappelijke partners zoeken we naar een geschikte woonvorm, werk en dagbesteding. Passend bij de levensdoelen die de cliënt zelf opgesteld heeft. Zie ook Ik zoek hulp bij wonen en Ik zoek hulp bij werken…

Lees meer...

Behandeling paniekstoornis

…er maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten…

Lees meer...

Behandeling gegeneraliseerde angststoornis

…er maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten…

Lees meer...

Aanmelden volledig pakket thuis

…w behandelaar of persoonlijk begeleider deze stap zetten Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar het gesprek. Een medewerker van Emergis bekijkt samen met u welke hulp u wenst en nodig heeft. Ook vraagt de medewerker naar uw financiën. Heeft u grote schulden? Dan krijgt u eerst hulp om deze schulden af te lossen. Vragen? Voor meer informatie over beschermd wonen thuis kunt u contact…

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

…erslavingsproblemen, waar ze zelf niet uitkomen, kunnen aanpakken. Familieleden, vrienden en andere naastbetrokkenen kunnen eveneens bij Indigo terecht. Daarnaast is Indigo er voor vragen over gezondheid, leefstijl en arbeidshulpverlening. Indigo biedt dus niet alleen hulp, maar is ook een gids. Er worden adviezen gegeven en er wordt meegedacht. Medewerkers van Indigo werken in de praktijk van de huisarts of op een van de Indigo-locaties. Maar…

Lees meer...

GGZ-agoog (2016.041)

…het regioteam Oosterschelde en biedt, vanuit de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, hulp aan mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team Schouwen Duiveland en Tholen zijn we,…

Lees meer...

GGZ-agoog (2016.040)

…het regioteam Oosterschelde en biedt, vanuit de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, hulp aan mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team Goes zijn we, per 1 mei 2016, op zoek…

Lees meer...

Behandeling dwangstoornis

…er maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten…

Lees meer...

Crisisinterventie

Crisisinterventie en IHT Het kan gebeuren dat u of een familielid van u plotseling ernstige psychiatrische problemen heeft en dat direct intensieve hulp nodig is. Met andere woorden: u bent in crisis. In dat geval komt de crisisdienst binnen 24 uur in actie. In eerste instantie kijken we of we u intensieve zorg thuis kunnen bieden: intensive home treatment (IHT). Het IHT-team stabiliseert de crisissituatie door een intensieve behandeling in een…

Lees meer...

Behandeling sociale angststoornis

…er maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten…

Lees meer...

crisisopname

…Crisisopname Het kan gebeuren dat u of een familielid van u plotseling zeer ernstige psychiatrische problemen heeft en dat direct intensieve hulp nodig is. Is de situatie zo ernstig dat thuis behandelen niet voldoende is? Dan kunt u of uw familielid met spoed worden opgenomen in een kliniek. Het doel van een crisisopname is de hevige klachten te verminderen zodat u of uw familielid verdere behandeling kunt krijgen. Ik heb acuut hulp nodig…

Lees meer...

Wachttijden

Je hebt hulp nodig. Kun je altijd gelijk terecht bij Ithaka? Soms moet je wachten voordat je naar Ithaka kunt. Dat noemen we wachttijd. Hieronder staat aan welke wachttijden wij ons proberen te houden. Soms kan de wachttijd langer of korter zijn. Bijvoorbeeld wanneer veel kinderen tegelijk om hulp vragen. Telefonische screening: niet langer dan een week na je aanmelding. Screeningsgesprek: gemiddeld twee maanden na je telefonische screening….

Lees meer...

Wat is FACT?

…ieden geestelijke gezondheidszorg bij cliënten thuis. Eén team zorgt voor behandeling, begeleiding en ondersteuning bij uw herstel. Voor wie? Flexible-ACT is bedoeld voor u wanneer u deze kenmerken heeft: u heeft langdurende of blijvende ernstige psychiatrische problemen; u woont buiten een psychiatrische instelling; u wilt of kunt niet altijd hulp ontvangen….

Lees meer...

Verslaving

…nsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen ‘lekker’ vinden. Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een middel verlangen dat alles draait om het gebruiken en verkrijgen van dat middel. Vraag hulp Heeft u het gevoel dat u machteloos staat tegenover uw middelengebruik? Is uw leven onhandelbaar geworden? Raakt u uw familie, vrienden en/of werk kwijt door uw verslaving en herkent u uzelf niet meer? Aarzel dan niet…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…het regioteam Zeeuws-Vlaanderen biedt, vanuit de methodiek van het systematisch rehabilitatiegericht handelen, hulp aan mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd…

Lees meer...

Wat is het?

POP-poli: Hulp voor vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en na de zwangerschap Zwanger zijn en een kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Sommige vrouwen die in behandeling zijn voor psychische klachten en graag zwanger willen worden, vragen zich af of dit wel mogelijk is. Ook vrouwen met…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…eving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen. Wanneer stopt de…

Lees meer...

Wat kun je doen tegen mishandeling?

…n die naar je willen luisteren en je willen helpen bij het nemen van de voor jou juiste beslissingen. Je staat er niet alleen voor. Wat kun je doen? praat met een vriendin, buurvrouw of iemand anders die je vertrouwt; bel de hulp– en advieslijn van Veilige opvang, 0113 26 73 90 voor Walcheren of 0113 26 72 77 voor Zeeuws-Vlaanderen; bedenk voor jezelf een vluchtplan; bel in geval van nood de politie. Doe aangifte of melding van mishandeling op…

Lees meer...

Behandeling langdurige eetstoornis

…oren waardoor de eetproblemen blijven bestaan. Belafspraak en bed op recept Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten…

Lees meer...