Emergis in de media: behandelstop dreigt voor nieuwe cliënten


Emergis is vandaag uitgebreid in de media. De boodschap die daarin gegeven wordt, is dat de kans bestaat dat Emergis vanaf oktober 2017 geen nieuwe cliënten meer kan aannemen van sommige zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars kopen elk najaar een bepaalde hoeveelheid behandeltrajecten in bij ggz-instellingen. Dat doen ze op basis van historische gegevens en verwachtingen voor het jaar erop. Al rond de jaarwisseling was de verwachting dat de hoeveelheid ingekochte zorg voor 2017 tekort zou schieten. We zijn nu negen maanden verder en we zien inderdaad dat de toeloop en met name de zorgbehoefte niet strookt met de hoeveelheid ingekochte zorg. Het afgelopen jaar hebben wij elke maand met een aantal zorgverzekeraars om de tafel gezeten in de hoop eruit te komen. Het lijkt er nu op dat een aantal van hen niet voornemens is de budgetafspraken te verhogen.

Als het zo doorgaat, zou het kunnen zijn dat in het vierde kwartaal zo’n 300-400 mensen die zich nieuw aanmelden bij Emergis geen zorg kunnen krijgen. Mensen in acute crisis kunnen bij Emergis wel altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor mensen die al in behandeling zijn, loopt de zorg gewoon door.

Half september zullen we medewerkers, cliënten en verwijzers uitgebreid informeren over de ontwikkelingen.

Printversie van deze paginaPrint