Nieuw telefoonummer voor aanmeldingen


Vanaf 1 juni 2013 heeft Centrale aanmelding & acute zorg van Emergis een nieuw telefoonnummer: 0113 26 70 67. Via dit nummer kunnen verwijzers hun cliënten van 18 jaar en ouder aanmelden voor een screening of voor acute zorg. Cliënten met een verwijzing kunnen zich ook zelf aanmelden via dit nummer. Wie het nummer belt, krijgt eerst een keuzemenu te horen.

Centrale aanmelding

Centrale aanmelding & acute zorg is één centraal punt voor de aanmelding van alle patiënten van 18 jaar en ouder, met uitzondering van cliënten uit Zeeuws-Vlaanderen. Het doel is zo snel mogelijk een optimale koppeling tot stand brengen tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en Emergis.

Printversie van deze paginaPrint