Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen


Sinds een half jaar is het aantal meldingen van kinderen en jongeren die intensieve zorg nodig hebben sterk toegenomen. Onze zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om deze kinderen en jeugdigen en hun ouders zo snel mogelijk te helpen. Op dit moment kunnen wij helaas, tijdelijk, geen aanmeldingen meer in behandeling nemen van kinderen en jeugdigen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die ambulante zorg nodig hebben. Vanaf maandag 8 januari 2018 lukt dat weer wel. De datum op de verwijsbrief bepaalt de volgorde bij de planning van de zorg.

0-6 jarigen en kinderen en jeugdigen met een eetstoornis kunnen we wel gewoon in behandeling nemen, evenals kinderen en jeugdigen met een combinatie van een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt uiteraard ook voor acute psychiatrie (7 x 24 uur). Kinderen en jeugdigen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de kliniek of deeltijdbehandeling nodig hebben, helpen wij ook. De tijdelijke stop betreft uitsluitend ambulante behandeling.

We vinden het heel vervelend dat we deze maatregel hebben moeten treffen. Wij attenderen ouders en huisartsen op de mogelijkheden die de zorgteams van de gemeenten kunnen bieden. Ook Indigo heeft geen wachttijden en kan ter overbrugging kortdurende ondersteunende interventies bieden als dat nodig is.

Printversie van deze paginaPrint