Politie, Witte Kruis en Emergis werken samen bij zorg voor verwarde personen


Politie Zeeland-West-Brabant, Witte Kruis en Emergis tekenden maandag 9 februari een convenant over samenwerking bij opvang van en hulp aan mensen met psychische of verslavingsproblemen die overtredingen begaan, overlast geven of hulp nodig hebben.

De afgelopen twaalf jaar is de samenwerking tussen politie, Witte Kruis en Emergis al sterk verbeterd. Toch is er een aantal praktische zaken waarover nog onvoldoende duidelijke afspraken bestaan. Met name op het gebied van bereikbaarheid en beschikbaarheid, insluiting, vervoer en informatie-uitwisseling. Door de heldere procedureafspraken die nu gemaakt zijn, kunnen ook deze knelpunten teruggebracht worden.

Een paar van de belangrijkste onderwerpen en afspraken:

  • Binnen maximaal twee uur is een medewerker van de crisisdienst van Emergis ter plaatse om de politie bij te staan;
  • Mensen in crisis worden door de politie overgebracht naar een geschikte locatie (geen cel) waar zij beoordeeld kunnen worden. Emergis zorgt dat er in Zeeland minimaal één centrale Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) komt.
  • Het vervoer van verwarde personen is niet bij wet geregeld. Als er sprake is zorg- en vervoersbehoefte en/of wanneer verpleegkundige begeleiding nodig is, kan een beroep worden gedaan op Witte Kruis.
  • In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat de politie Emergis assisteert bijvoorbeeld bij het tegen de wil van een verward persoon binnengaan van een woning, assistentie in geval van suïcidedreiging of agressie;
  • Het is voor medewerkers van Emergis makkelijker om aangifte te doen over agressie- of geweldincidenten;
  • Relevante gegevens mogen door betrokken partijen worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor de directe uitvoering van hun taak in de concrete situatie (het proportionaliteitsbeginsel);
  • Afspraken over wat te doen bij vermissing cq. ongeoorloofde afwezigheid uit Emergis.
  • Onderlinge kennisuitwisseling door middel van het regelmatig hebben van overleg en het geven van voorlichting.
Printversie van deze paginaPrint