Hoeveel hulp krijgt u?

U krijgt altijd de zorg die u nodig heeft. Het kan zijn dat u de ene keer wat meer zorg nodig heeft dan de andere keer. Sommige cliënten herstellen heel geleidelijk. Zij hebben in het begin veel hulp nodig en later wat minder. Andere cliënten herstellen snel maar krijgen bijvoorbeeld een psychose. Het Flexible-ACT-team geeft in zo’n situatie tijdelijk extra hulp. Het team bekijkt meerdere keren per week welke cliënten extra hulp nodig hebben.

Wat als u geen hulp wilt?

Sommige cliënten kunnen of willen geen hulp meer ontvangen. Het Flexible-ACT-team probeert dan toch contact te maken en het vertrouwen te winnen van de cliënt. Het kan gebeuren dat u gevaar voor uzelf of voor anderen veroorzaakt. Het Flexible-ACT-team doet dan zijn best om u te bereiken. Toch zijn er soms juridische maatregelen nodig, zoals een RM of IBS. Het Flexible-ACT-team werkt in die situatie samen met bijvoorbeeld de crisisdienst en eventueel uw familie en buurtbewoners.

Wanneer stopt de hulp van het Flexible-ACT-team?

U krijgt hulp van het Flexible-ACT-team zolang u ingeschreven bent bij Emergis. De hulp van het Flexible-ACT-team stopt als een andere vorm  van zorg beter bij u past.

Printversie van deze paginaPrint