Hulp na verkrachting of aanranding


In Zeeland is per 1 februari een Centrum Seksueel Geweld gestart. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kortgeleden een aanranding of een verkrachting heeft mee gemaakt.

Het CSG is voor slachtoffers die acuut hulp nodig hebben en waarbij de verkrachting of aanranding zeven dagen of korter geleden heeft plaatsgevonden. Ook slachtoffers waarbij dit langer dan zeven dagen geleden is, kunnen bij het CSG terecht. Dit laatste kan ook betekenen dat het geweld jaren geleden plaats heeft gevonden. De hulp van het CSG is integraal en bestaat uit het bieden van forensische, medische en psychosociale zorg voor het slachtoffer.

De meerwaarde ligt in de samenwerking tussen de psychosociale opvang, de medische zorg en – op initiatief van de politie – het forensisch onderzoek in de acute fase na seksueel geweld. De slachtoffers kunnen terecht op één locatie en krijgen goede afgestemde zorg. Hierdoor worden zij zo min mogelijk belast. De professionals ervaren een betere afstemming, er wordt minder dubbel werk verricht en zij kunnen zich meer op hun kerntaken concentreren. Een CSG is een laagdrempelige plek waar het slachtoffer durft aan te kloppen en zich verzekerd weet van goede multidisciplinaire hulp. De beleving van het slachtoffer staat hierbij centraal.

Het CSG is 24 uur per dag bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800 01 88. Vanuit het centrale nummer worden bellers doorgezet naar de dichtstbijzijnde regio. Met de start van het CSG in Zeeland is – op de provincie Brabant na – heel Nederland voorzien van dergelijke centra. In CSG Zeeland werken Emergis, ADRZ en GGD Zeeland samen. www.centrumseksueelgeweld.nl

Printversie van deze paginaPrint