Wat is de nachtopvang?

Maandag t/m vrijdag kunnen cliënten die tijdelijk of permanent niet beschikken over onderdak zich aanmelden voor de bed-, bad- en broodvoorziening van Het Witte Huis in Vlissingen.

Aanmelding hiervoor kan op maandag t/m donderdag tot uiterlijk 17.00 uur en op vrijdag tot uiterlijk 12.30 uur, dan vindt de definitieve telling en opname plaats. Er is plaats voor maximaal tien cliënten. Bij de eerste opname vindt er een opnamegesprek plaats met een medewerker. De kosten voor de nachtopvang bedragen €7,50 per nacht. Kan de cliënt niet betalen, dan zal er gekeken worden naar een passende regeling.

Mogelijke redenen tot weigering zijn: ernstige agressie, ernstig psychotisch gedrag, het dusdanig onder invloed zijn van alcohol en/of drugs dat veiligheid in het geding is. In de winterperiode kan onder bepaalde voorwaarden het koudebeleid van kracht zijn.

Printversie van deze paginaPrint