Wat is mishandeling?

Geweld tegen vrouwen is een veel voorkomend verschijnsel. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de vijf vrouwen ooit in een partnerrelatie te maken krijgt met eenzijdig geweld door de partner. Als gevolg van dit geweld worden jaarlijks 50 tot 60 vrouwen gedood. Schokkende cijfers die waarschijnlijk nog maar het het topje van de ijsberg laten zien. Vaak is het geweld onzichtbaar omdat het achter geloten deuren plaatsvindt. Geweld in de relatie komt voor in alle lagen van de bevolking, in alle culturen en in alle leeftijden.

Vormen van geweld

Het geweld dat vrouwen te verduren krijgen van hun partner kan de meest uiteenlopende vormen aannemen. Vormen van lichamelijk geweld kunnen zijn: slaan, schoppen, de trap afduwen, brandwonden veroorzaken et cetera. Vormen van geestelijk geweld kunnen zijn: vernederen, kleineren, bedreigen van het slachtoffer, niet alleen over straat mogen gaan, geen eigen leven mogen leiden et cetera. Men spreekt van seksueel geweld wanneer iemand tegen haar wil seksuele handelingen moet ondergaan of uitvoeren.

Vaak is er sprake van een combinatie van de drie genoemde vormen van geweld.

Printversie van deze paginaPrint