Oorzaken en gevolgen van hersenletsel

Cognitieve stoornissen zijn het gevolg van hersenletsel. De beschadiging van het hersenweefsel is ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte of ongeval. Het centrale kenmerk is een ‘breuk in de levenslijn’: het leven voor en na het letsel verschilt essentieel.

Oorzaken van hersenletsel

Hersenletsel kan door veel oorzaken ontstaan. Zogenaamd ‘traumatisch letsel’ ontstaat door geweld van buitenaf: door een ongeluk, een val, een klap tegen het hoofd of een binnendringend voorwerp, zoals een kogel.

Bij ‘niet-traumatisch letsel’ kan de oorzaak erg uiteen lopen, zoals zuurstoftekort door verstikking/verdrinking of een hersenontsteking (encephalitis). Ook een beroerte (infarct = afsluiting van een bloedvat of bloeding) of een gezwel in de hersenen vallen onder de niet-traumatische letsels.

Gevolgen van hersenletsel

De gevolgen van hersenletsel kunnen verschillend zijn. Ze zijn onder te verdelen in:

  • psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld depressie);
  • gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressie);
  • persoonlijkheidsveranderingen (bijvoorbeeld egocentrisme);
  • cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld ernstige geheugenproblemen).
Printversie van deze paginaPrint