Hoe wordt een cognitieve stoornis onderzocht?

Als u denkt dat iemand die u goed kent een cognitieve stoornis heeft dan is het belangrijk dat het goed onderzocht wordt. De eerste stap is een bezoek aan de huisarts. Deze stelt vragen aan de persoon in kwestie (anamnese) en aan een familielid of iemand anders die hem/haar goed kent (hetero-anamnese).

De huisarts verwijst de patiënt bijna altijd door altijd door naar een neuroloog of een geriater. Dit is voor nader onderzoek en diagnostiek.

Als er een vermoeden bestaat van veranderingen in gedrag en stemming, verstoring van het sociaal functioneren of psychotische stoornissen, verwijst de huisarts of de specialist de patiënt door naar Emergis.

Neuropsychologisch onderzoek

In een neuropsychologisch onderzoek verzamelen wij met behulp van testen informatie over allerlei functies. Hierbij kunt u denken aan het geheugen, het concentratievermogen, de waarneming, het taalgebruik, het ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen. De resultaten van het onderzoek bepalen welke zorg en begeleiding nodig is.

Printversie van deze paginaPrint