Behandeling van een cognitieve stoornis

Dementie is niet te genezen. De behandeling is dan ook vaak gericht op het verlichten van de symptomen, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vertragen van de achteruitgang van het geheugen. Cognitieve stoornissen als gevolg van bijvoorbeeld een depressie zijn wel te genezen.

Emergis helpt op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. U wordt zo veel mogelijk thuis geholpen. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Voor de behandeling van ouderen heeft Emergis een apart afdeling: ouderenpsychiatrie. U vindt hier meer informatie.

Zodra u bent doorverwezen naar Emergis gaan we uitzoeken wat er precies aan de hand is, welke behandeling het beste past en hoe we uw naaste familie het best kunnen ondersteunen. De behandeling omvat het behandelen van eventuele oorzaken of symptomen van de cognitieve aandoening. We begeleiden u zodat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving blijft wonen. We houden ook in de gaten of de problemen ernstiger worden en het beter is dat u wordt opgenomen in de kliniek. We schenken aandacht aan juridische aspecten zoals uw financiële situatie, wensen met betrekking tot medisch ingrijpen en mentorschap en we zorgen ervoor dat uw juridische positie gewaarborgd blijft. Psycho-educatie aan u en uw naaste familie kunnen ook deel uit maken van de behandeling.

Medicijnen

Soms horen medicijnen bij de behandeling. Medicijnen kunnen u niet altijd genezen, maar zorgen er wel voor dat u minder last heeft van uw problemen.

 

Printversie van deze paginaPrint