Hoe wordt ADHD onderzocht?

Bij vermoeden van AD(H)D wordt het zogeheten Diagnostisch Interview Voor ADHD (DIVA) afgenomen. Dit doet een psychodiagnostisch medewerker of een verpleegkundig specialist en duurt gemiddeld twee afspraken van elk 60 minuten. De hulpverlener stelt vragen en wil weten of u bepaalde kenmerken van ADHD  herkent in uw leven. Een gedeelte gaat over de kindertijd en een gedeelte gaat over het volwassen leven. Voor een betrouwbare test adviseren wij tijdens één afspraak iemand mee te nemen die u al heel uw leven kent.

Voorlopige diagnose

Na het invullen van DIVA worden er voorlopige conclusies getrokken over de diagnose. Het is ook mogelijk dat er wordt aanbevolen verder onderzoek te doen naar mogelijke andere problematiek.
Hierna volgt een afspraak met de psychiater, waarbij de definitieve diagnose wordt gesteld en het verdere behandeltraject wordt besproken.

 

Printversie van deze paginaPrint