Het behandelteam

Het team bestaat uit verschillende zorgverleners die je vanuit hun specifieke deskundigheid kunnen begeleiden. Wie bij je zorg betrokken is, hangt af van het advies en de aard van de klachten:

  • gynaecoloog
  • kinderarts
  • maatschappelijk werker
  • PIT-verpleegkundige (PIT staat voor psychiatrische intensieve thuiszorg)
  • psychiater
  • sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
  • verloskundige
Printversie van deze paginaPrint