De behandeling

Om voor de POP-poli in aanmerking te kunnen komen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, gynaecoloog of behandelaar van Emergis. Na je verwijzing kom je voor een consult bij de psychiater. Hij bespreekt de behandelmogelijkheden met je en jullie stellen samen het behandelplan op. Tijdens de behandeling houden we contact met de artsen bij wie je in behandeling
bent. Als de verloskundige je zwangerschap controleert, dan verwijzen we je voor een eenmalig consult naar de gynaecoloog.

Als je medicatie gebruikt, wordt altijd een consult gevraagd bij de kinderarts. Je krijgt uitleg over de mogelijke effecten van de medicatie op het ongeboren kind en borstvoeding. Daarnaast krijg je uitleg over de eerste periode na de geboorte. Vaak is er een observatieperiode in het ziekenhuis van 24 uur. Ook als je geen medicatie gebruikt, kan een consult voor de geboorte van het kind
aangeboden worden als er specifieke vragen zijn rondom de baby.

Als je voor aanmelding bij de POP-polikliniek al in behandeling bent voor psychische klachten dan stemmen we met de behandelaar af wie, welke hulp kan bieden.

Printversie van deze paginaPrint