De behandeling

Om voor de POP-poli in aanmerking te kunnen komen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, gynaecoloog of behandelaar van Emergis. Na je verwijzing kom je voor een consult bij de psychiater. Hij bespreekt de behandelmogelijkheden met je en jullie stellen samen het behandelplan op. Tijdens de behandeling houden we contact met de artsen bij wie je in behandeling
bent. Als je tijdens de zwangerschap gecontroleerd wordt in een eerstelijns verloskundigepraktijk, dan kan het zijn dat we je voor een eenmalig consult naar de gynaecoloog doorverwijzen.

Als je medicatie gebruikt, krijg je uitleg over de mogelijke effecten van de medicatie op het ongeboren kind en borstvoeding. Daarnaast krijg je uitleg over de eerste periode na de geboorte. Vaak is er een observatieperiode in het ziekenhuis van 24 uur. Als het nodig is of als je specifieke vragen hebt over jouw baby, kunnen we verwijzen voor een eenmalig consult bij de kinderarts.

Als je voor aanmelding bij de POP-polikliniek al in behandeling bent voor psychische klachten dan stemmen we met de behandelaar af wie, welke hulp kan bieden.

Printversie van deze paginaPrint