Adviezen voor familie

De bipolaire stoornis brengt een levenslange kwetsbaarheid met zich mee. Dit beïnvloedt niet alleen het leven en de toekomstplannen van de persoon in kwestie, maar ook het leven van direct betrokkenen. Tijdens een manische of depressieve periode maken zij iemand mee die anders is dan normaal. Uw partner, zoon of dochter maakt bijvoorbeeld sneller ruzie, geeft geld uit op een onverantwoorde manier of denkt aan zelfdoding. Ten slotte bent u vast bezorgd over nieuwe periodes van manie of depressie.

  • Zorg dat u actuele, betrouwbare informatie heeft over de bipolaire stoornis en de mogelijke gevolgen.
  • De stemmingswisselingen en het bijbehorende gedrag komen voort uit de stoornis. Probeer de gebeurtenissen niet op uzelf te betrekken.
  • Het feit dat u de stoornis erkent, betekent niet dat u alles hoeft te accepteren. Bespreek met de persoon in kwestie waar uw grenzen liggen.
  • Vraag waar u iemand wel en niet bij kunt helpen. Probeer een balans te vinden tussen afstand en nabijheid.
  • Gebruik uw energie om actief aan de slag te gaan en te leren omgaan met de situatie. Bijvoorbeeld door samen met uw familielid een cursus over de bipolaire stoornis te volgen.
  • Bij Emergis preventie kunt u verschillende cursussen en trainingen volgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emergis preventie, 0113 26 71 43 of info@emergispreventie.nl
  •  Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk af en toe afstand te nemen. Doe uw eigen dingen, en doe die dingen die plezier en ontspanning geven.
  • Zorg ervoor dat u bij enkele mensen in uw omgeving uw hart kunt luchten. Probeer ook contact met mensen buitenom uw gezin te houden.
  • Contact met mensen die hetzelfde meemaken, kan prettig zijn. U vindt ze  bijvoorbeeld via de Vereniging Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en stichting Labyrint~In Perspectief.

Familie en vrienden hebben een belangrijke taak in het leven van cliënten. Uit ervaring weten ze vaak goed wat echt helpt of juist niet. Daarom werken we graag met u samen tijdens de behandelingen en begeleiding.

Printversie van deze paginaPrint