Oorzaken bipolaire stoornis

Ingrijpende negatieve of positieve levensgebeurtenissen hebben vooral invloed op het begin van de bipolaire stoornis. Toch valt er over oorzaken van de bipolaire stoornis nog weinig te zeggen. Mensen kunnen wel extra risico’s lopen. Deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en levensgebeurtenissen.

Geslacht en leeftijd

  • De bipolaire stoornis komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Mannen zijn gemiddeld 25 jaar en vrouwen 27 jaar als ze een eerste manisch-depressieve periode doormaken.  Bepaalde typen bipolaire stoornis komen iets vaker voor bij vrouwen.
  • Van alle volwassenen in Nederland tot 65 jaar heeft 1-2% ooit in zijn leven te maken gehad met verschijnselen van een bipolaire stoornis. 0,5-1% heeft de stoornis in het afgelopen jaar daadwerkelijk gehad

Individuele kwetsbaarheid

  • Erfelijkheid speelt zeker een rol, al is het nog niet bekend hoe de kwetsbaarheid voor een bipolaire stoornis wordt doorgegeven. In bepaalde families komt de stoornis vaker voor. De bipolaire stoornis komt vaker voor wanneer een van de ouders het heeft.
  • Wanneer een eeneiige tweelingbroer of -zus het heeft, dan heeft de ander 50 tot 70% kans op deze stoornis.
  • Het is niet bekend of drugs, medicijnen en lichamelijke ziektes een rol hebben bij het ontstaan van een bipolaire stoornis. Wel is inmiddels duidelijk dat alcohol- en drugsgebruik verschijnselen uitlokken of die kunnen versterken. Het gebruik van hasj en wiet geeft vijf  keer zoveel kans op het ontstaan van een manisch-depressieve periode.

Omgeving

  • Alleenstaanden hebben vaker een bipolaire stoornis.
  • De bipolaire stoornis komt vaker bij mensen die in de stad wonen.
  • Er is geen verband met opleiding of sociale klasse

Levensgebeurtenissen

  • Traumatische jeugdervaringen (waaronder mishandeling en verwaarlozing) maken de kans groter.
  • Mensen met een bipolaire stoornis maken niet meer stressvolle levensgebeurtenissen mee dan anderen.
Printversie van deze paginaPrint