Opvang

Het doel van Veilige opvang is dat u uiteindelijk weer zelfstandig kunt wonen. Bij Veilige opvang leert u daarom wat u al kunt of wat u nog moet leren om weer zelfstandig te wonen. Ook leert u hoe u beter kunt omgaan met moeilijke situaties. Natuurlijk krijgt u daarbij hulp.

Hoe werkt u aan uw doelen?

De eerste dagen kunt u gebruiken om tot rust te komen. U krijgt twee begeleiders. Zij bekijken samen met u welke problemen u heeft en welke u het eerst wilt oplossen. U spreekt af aan welke doelen u gaat werken. Bijvoorbeeld: schulden regelen, een woning vinden, een opvoedingscursus volgen. Ook bespreekt u wat u gaat doen om die doelen te bereiken. De doelen en afspraken komen in uw werkplan te staan.

Regelmatig bespreekt u met de begeleiders hoe het met u gaat. U bespreekt wat uw plannen zijn. En u bekijkt of uw doelen en activiteiten veranderd moeten worden. De begeleiders helpen en adviseren u.

U neemt zelf beslissingen over de toekomst van uzelf en uw kinderen.

Printversie van deze paginaPrint