Aanmelden en intake

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor crisisopvang, kijken we of u bij ons aan het juiste adres bent en of een acute opname nodig is. We inventariseren wat er met u gebeurd is, waarom opvang nodig is en op welke probleemgebieden u hulp vraagt of verwacht. Op basis van die informatie wordt besloten of er tot opname wordt overgegaan. Opname volgt vaak nog diezelfde dag of de dag erna.

Aanmelden

U kunt zichzelf rechtstreeks bij ons aanmelden of laten aanmelden door een hulpverlener die u al kent. Het centrale nummer voor aanmeldingen, intakes en advies is 0113 26 73 92.

Printversie van deze paginaPrint